تولید تک‌لایه‌های خودآرا به‌عنوان حامل DNA

علی مهدی‌نیا طی پژوهشی در قالب بخشی از پروژه دکتری خود در دانشگاه تربیت مدرس موفق به تولید تک‌لایه‌های خودآرا از جنس گوگرد شده‌است که این ماده برای اولین بار در این پژوهش به عنوان حامل DNA استفاده گردیده است. همچنین در این پژوهش برهم‌کنش داروی ضد سرطان تاکسول و DNAتثبیت شده روی این تک‌لایه‌های خودآرا بررسی شده است.

علی مهدی‌نیا طی پژوهشی در قالب بخشی از پروژه دکتری خود در دانشگاه تربیت مدرس
موفق به تولید تک‌لایه‌های خودآرا از جنس گوگرد شده‌است که این ماده برای اولین
بار در این پژوهش به عنوان حامل DNA استفاده گردیده است. همچنین در این پژوهش
برهم‌کنش داروی ضد سرطان تاکسول و DNAتثبیت شده روی این تک‌لایه‌های خودآرا
بررسی شده است.

این پژوهشگر در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: “تشکیل
تک‌لایه‌های خودآرا بدین صورت است که ابتدا این ترکیبات به صورت غیر منظم روی
سطح تجمع می‌کنند، پس از ۲۴ ساعت و پس از به تعادل رسیدن نیرو‌های واندروالسی
شکل منظمی به خود می‌گیرند و پس از منظم شدن آمادگی پذیرش مواد مختلف را دارند.
ما برای تولید تک‌لایه‌های خودآرا، الکترود طلا را داخل محلول ترکیبات گوگرددار
قرار دادیم، ابتدا جذب شیمیایی صورت گرفت و سپس ساختار‌های منظمی تشکیل شد که
ضخامت آنها در حد نانومتر بود”.

مهدی‌نیا اضافه کرد: “DNA نشانده شده روی سطح طلا به سرعت تخریب می‌شود بنابرین
در این کار با اصلاح نمودن سطح طلا به کمک ترکیبات گوگرددار مشکل تخریب DNA از
بین رفت”.

وی در خصوص کاربرد پژوهش حاضر گفت: “تک‌لایه‌های خودآرا به عنوان بستر مناسب
DNA به منظور اندازه‌گیری داروی ضد سرطان تاکسول در پلاسمای خون انسان به کار
می‌روند”.

جزئیات این پژوهش که با همکاری حبیب کاظمی، زهرا بطحایی، عبدالحمید علی‌زاده،
مجتبی شمسی‌پور، میرفضل‌اله موسوی‌ انجام گرفته
در مجله Analytical
Biochemistry (شماره ۳۷۵، صفحه ۳۳۱-۳۳۸، سال ۲۰۰۸)
منتشر گردیده است.