سرمایه‌گذاری کمیسیون اروپا برای توسعه کامپوزیت‌های مبتنی بر فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است ۵/۶ میلیون یورو برای توسعه کامپوزیت‌های قابل بازیافت مبتنی بر فناوری‌نانو که کاربردهای متعددی دارند، سرمایه‌گذاری کند.

کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است ۵/۶ میلیون یورو برای توسعه کامپوزیت‌های قابل
بازیافت مبتنی بر فناوری‌نانو که کاربردهای متعددی دارند، سرمایه‌گذاری کند. در
پروژه کامپوزیت‌های قابل بازیافت، ۱۷ سازمان اروپایی که توسط شرکت تحقیق و
توسعه STFI-Packforsk AB کشور سوئد، هماهنگ می‌شوند، حضور دارند.

به خاطر تغییرات جوی و افزایش قیمت جهانی نفت، تقاضا برای مواد سبک و قابل
بازیافت که بتوانند جایگزین محصولات مبتنی بر مواد نفتی شوند، افزایش یافته
است. در عین حال قابلیت‌های تولید مواد بیوپلاستیک نیز در جهان افزایش یافته
است. ترکیب فناوری‌نانو و مواد بیوپلاستیک رویکردی است که نیازهای فنی را برای
جایگزینی محصولات مبتنی بر مواد نفتی با محصولات تجدیدپذیر و زیست‌سازگار،
برآورده می‌کند.

هدف پروژه «کامپوزیت‌های قابل بازیافت»، تولید چندین سبد محصول از کامپوزیت‌های
زیستی مبتنی بر چوب نانوساختار برای حوزه‌های صنعتی مختلف مانند حمل ونقل و
بسته‌بندی است. تولید این مواد جدید می‌تواند باعث همکاری شرکت‌های بزرگ
تولیدکننده مواد خام و محصولات نهایی با شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در بخش
کامپوزیت‌ها شود. این امر باعث ایجاد فرصت‌های جدید برای صنایع مبتنی بر چوب
برای تسخیر بازارهای جدید و تاسیس شرکت‌های جدید می‌شود.

پروژه (SustainComp) در طی ۴ سال آینده با بودجه ۵/۹ میلیون یورو اجرا خواهد شد
که سهم کمیسیون اروپا از این بودجه، ۵/۶ میلیون یورو است. در این پروژه ۱۷
سازمان اروپایی از جمله شرکت‌های مطرحی چون باسف، NRS، TKK و… مشارکت دارند.