ایجاد پوشش نانوکریستال نیکل توسط محققان دانشگاه تهران

محققان دانشگاه تهران موفق به ایجاد پوشش نانوکریستال نیکل بوسیله روش آبکاری شدند. از نتایج این کار تحقیقاتی می‌توان در قطعاتی که مقاومت به سایش و خوردگی بالائی نیاز دارند، استفاده نمود. همچنین این پوشش‌ها در ساخت پره توربین‌های گازی نیروگاه‌های تولید برق و موتورهای جت که در دماهای بالا کار می‌کنند، کاربرد دارند.

محققان دانشگاه تهران موفق به ایجاد پوشش نانوکریستال نیکل بوسیله روش آبکاری
شدند. از نتایج این کار تحقیقاتی می‌توان در قطعاتی که مقاومت به سایش و خوردگی
بالائی نیاز دارند، استفاده نمود. همچنین این پوشش‌ها در ساخت پره توربین‌های
گازی نیروگاه‌های تولید برق و موتورهای جت که در دماهای بالا کار می‌کنند،
کاربرد دارند.

این پروژه توسط مهندس علی‌محمد رشیدی دانشجوی دکتری دانشکده مواد و متالورژی
دانشگاه تهران و عضو هئیت علمی دانشگاه رازی و با هدایت دکتر احمدعلی آماده
(عضو هئیت علمی دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران)، در قالب پروژه دکتری
انجام گرفته است.

مهندس رشیدی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، اظهار
داشتند: “در پژوهش حاضر ابتدا شرایط بهینه آبکاری برای ایجاد یک لایه
نانوکریستال با انجام آزمایش‌های لازم تعیین گردید و به دنبال آن مدل‌های تئوری
برای اثر پارامترهای آبکاری استخراج شد. در ادامه پروژه، بررسی سینتیک شکل‌گیری
پوشش آلومینیدی بر روی نانوکریستال نیکل و سپس بررسی مقاومت به اکسیداسیون دمای
بالای نانوکریستال نیکل در حالت آلومینایز شده و نشده، بررسی گردید”.

مجری طرح، هدف از انجام این پژوهش را، توسعه دامنه کاربرد مواد نانوکریستالی با
بهره‌گیری از ویژگی نفوذ اتمی بالای آنها برای بهبود شرایط ایجاد پوشش‌های
دیفوزیونی مورد استفاده در دماهای بالا دانست.

رشیدی در پایان از ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، مسوولین آزمایشگاه‌های علم
مواد وکارگاه ماشین ابزار دانشگاه رازی و آزمایشگاه‌های متالوگرافی پیشرفته و
کریستالوگرافی دانشگاه تهران به‌خصوص آقای دکتر کاشانی بزرگ، قدردانی نمودند.

جزئیات این کار تحقیقاتی
در مجله Surface & Coatings Technology (جلد ۲۰۲،
صفحات ۳۷۷۶-۳۷۷۲، سال ۲۰۰۸)
منتشر گردیده است.