استانداردسازی در حوزه فناوری‌نانو

اولین نتایج مکتوب فعالیت‌های سازمان استاندارد جهانی (ایزو) در حوزه فناوری‌نانو، که از سال ۲۰۰۵ برای توسعه استانداردهایی برای حمایت از این صنعت نوظهور آغاز شده است، در قالب گزارش ISO/TS27602008 منتشر شده است.

اولین نتایج مکتوب فعالیت‌های سازمان استاندارد جهانی (ایزو) در حوزه
فناوری‌نانو، که از سال ۲۰۰۵ برای توسعه استانداردهایی برای حمایت از این صنعت
نوظهور آغاز شده است، در قالب گزارش ISO/TS27602008 منتشر شده است.

در این گزارش تعریف‌ها و اصطلاحات مربوط به دستور زبان و لغت‌های حوزه
فناوری‌نانو آورده شده است. این تعریف‌ها و اصطلاحات بخشی از مجموعه‌های
پیش‌بینی شده در زمینه واژگان و تعریف‌هایی است که جنبه‌های مختلف فناوری‌نانو
را پوشش می‌دهند.

سه شکل اصلی مربوط به این سند عبارتند از:

• نانوذرات
• نانوالیاف
• نانوفلزات

انتظار می‌رود که فناوری‌نانو از پیش‌ران‌های اصلی اقتصادی در قرن ۲۱ باشد.
منافع بالقوه این فناوری شامل بهبود درمان‌ها و تشخیص‌های پزشکی، منابع کاراتر
انرژی، محصولات الکترونیکی سریع‌تر و قدرتمندتر و … است. در عین حال این
فناوری پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی زیادی نیز در بر دارد که برای توسعه
پایدار آن، آنها نیز باید مدنظر قرار گیرند. در این راستا سازمان استاندارد
جهانی به دنبال توسعه استانداردهایی در مورد جنبه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی این
فناوری است.

به گفته پیتر هاتو، رییس کمیته فنی ایزو، استانداردسازی بین‌المللی نقش مهمی در
تضمین بهره‌برداری کامل از پتانسیل فناوری‌نانو و توسعه ایمن این فناوری خواهد
داشت. استانداردها به تجاری‌سازی و ارتقای زنجیره ارزش فناوری‌نانو کمک کرده و
تجارت جهانی این فناوری‌نانو را تسهیل خواهند کرد. به گفته وی ISO/TS27602008
به تعریف دقیق و شفاف اصول این فناوری‌ کمک خواهد کرد.

لازم به ذکر است که کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی می‌توانند به‌طور رایگان
این گزارش را دریافت کنند.