استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو

دانش‌آموزان مدارس مختلف تهران از نخستین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو استقبال چشمگیری کردند.

دانش‌آموزان مدارس مختلف تهران از نخستین نمایشگاه توانمندی‌های ملی فناوری‌نانو
استقبال چشمگیری کردند.

این دانش‌آموزان – از حدود ۵۰ مدرسه دخترانه و پسرانه- در قالب گروه‌هایی ۱۰ تا ۵۰
نفری و از مقاطع مختلف تحصیلی به نمایشگاه فناوری‌نانو آمده‌اند.

این بازدیدکنندگان علاوه بر بازدید از غرفۀ شرکت‌های تولیدی و تحقیقاتی فناوری‌نانو،
در غرفه آموزش عمومی شرکت کرده، با این فناوری بیشتر آشنا شدند.