ایجاد مرکزی برای انجام تحقیقات فناوری‌نانو در نیویورک

دانشگاه شهر نیویورک (CCNY) اعلام کرده است که بنیاد ملی علوم این کشور، ۵ میلیون دلار برای ایجاد مرکز تحقیقات بین‌رشته‌ای در طی ۵ سال آینده، به این دانشکده اختصاص داده است. اولویت این مرکز، انجام تحقیقات در زمینه کاربردهای جدید نانوساختارها و نانومواد در حسگرها و سیستم‌های انرژی است.

دانشگاه شهر نیویورک (CCNY) اعلام کرده است که بنیاد ملی علوم این کشور، ۵
میلیون دلار برای ایجاد مرکز تحقیقات بین‌رشته‌ای در طی ۵ سال آینده، به این
دانشکده اختصاص داده است. اولویت این مرکز، انجام تحقیقات در زمینه کاربردهای
جدید نانوساختارها و نانومواد در حسگرها و سیستم‌های انرژی است.

این مرکز با عنوان «مرکز بهره‌برداری از نانوساختارها در حوزه سیستم‌های انرژی
و حسگرها(CENSES)»، در سایر فناوری‌های نوظهور و تکنیک‌های تعیین مشخصات
نانوساختارها و نانومواد نیز فعالیت خواهد کرد.

اولویت‌های CENSES ، بررسی چالش‌های عمده پیش‌روی کشورهای مختلف دنیا مانند
فناوری‌های انرژی پایدار وکاهش تهدیدهای امنیت ملی و زیست محیطی و سلامتی و …
است. به‌طور کلی فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز در سه حوزه زیر متمرکز خواهد
بود:

• کاربردهای نانومواد و نانوساختارها در زمینه حسگرها
• فناوری‌های نوظهور و تکنیک‌های تعیین مشخصات جدید
• کاربردهای نانومواد و نانوساختارها در حوزه سیستم‌های انرژی

در چارچوب برنامه تدوین شده این مرکز، ۸ فارغ التحصیل تمام‌وقت، ۸ پست تحقیقاتی
برای دانشجویان مشغول به تحصیل و ۴ دانشجوی دوره دکترا در این مرکز مشغول به
کار خواهند شد.

فعالیت‌های مختلف این مرکز عبارتند از:

• ایجاد تیم‌های تحقیقاتی بین فارغ‌التحصیلان، با توجه به مدل یادگیری تیمی
توسعه یافته توسط CCNY
• دوره‌ها‌ی آموزشی آنلاین جدید برای دانشجویان و مردم عادی
• توسعه دوره‌های تحقیقاتی بین‌المللی در هر سال برای ۵ دانشجو، از طریق فراهم
کردن بستر مناسب برای حضور آنها در کشورهای مختلف برای مدت سه ماه
• تدوین راهبرد‌های بکارگیری دانشجویان در جوامع علمی و مهندسی.