ایجاد مرکزتحقیقاتی جدید فناوری‌نانو در دانشگاه آرکانزاس

سالامو از اساتید فیزیک دانشگاه آرکانزاس، با اشاره به اهمیت نقش فناوری‌نانو در توسعه آتی کشورها، از اختصاص مبلغ ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد ساختمانی جهت انجام تحقیقات در زمینه علم و فناوری‌نانو در این دانشگاه خبر داد.

سالامو از اساتید فیزیک دانشگاه آرکانزاس، با اشاره به اهمیت نقش فناوری‌نانو
در توسعه آتی کشورها، از اختصاص مبلغ ۲۰ میلیون دلار برای ایجاد ساختمانی جهت
انجام تحقیقات در زمینه علم و فناوری‌نانو در این دانشگاه خبر داد.

به گفته وی برای تکمیل این مرکز تحقیقاتی به منابع مالی بیشتری نیاز است که در
سال‌های آتی این منابع نیز تخصیص خواهند یافت. این میزان منابع مالی از طریق
حمایت دولت فدرال، دولت‌های محلی، شرکت‌های خصوصی و منابع مالی دانشگاه تامین
خواهد شد.

سالامو و همکاران وی در دانشکده مهندسی و فیزیک این دانشگاه به دنبال جذب منابع
مالی بیشتر از طریق سازمان‌هایی چون بنیاد ملی علوم و موسسه ملی سلامت هستند.
انتظار می‌رود که این مرکز تا سال ۲۰۱۱ به بهره‌برداری برسد.

تصمیم به ایجاد این مرکز با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس آمریکا و اختصاص
مبلغ ۵/۲ میلیون دلار به این پروژه آغاز شد. هدف کنگره از ایجاد این مرکز،
انجام تحقیقات در زمینه نانوساختارها و تولید پوشاننده‌های مبتنی بر نانو برای
حفاظت از سربازها در مقابل تسلیحات بیولوژیکی است.

ساختمان جدیدی که در این دانشگاه تاسیس خواهد شد به دانشگاه کمک خواهد کرد تا
در این حوزه در منطقه شمال و مرکز پیشگام باشد. لازم به ذکر است که بیشتر
تحقیقات فناوری‌نانو در ایالات متحده‌آمریکا که توسط دانشگاه‌ها و شرکت‌های
خصوصی انجام می‌شود، در سواحل غربی و شرقی این کشور است، لذا مسوولین دانشگاه
مصمم هستند در این زمینه در این منطقه پیشگام باشند.