پیشگامی موسسه ملی ایمنی و سلامت حرفه‌ای آمریکا در بررسی مسائل ایمنی فناوری‌نانو

دستاوردهای اخیر موسسه ملی ایمنی و سلامت حرفه‌ای (NIOSH) ایالات متحده‌آمریکا در انجام تحقیقات مشترک در رابطه با پیامدهای سلامتی نانومواد تولیدی بر کارگران، این سازمان را به یکی از پیشگامان جهانی بررسی مسائل ایمنی و زیست‌محیطی فناوری‌نانو تبدیل کرده است.

دستاوردهای اخیر موسسه ملی ایمنی و سلامت حرفه‌ای (NIOSH) ایالات متحده‌آمریکا
در انجام تحقیقات مشترک در رابطه با پیامدهای سلامتی نانومواد تولیدی بر
کارگران، این سازمان را به یکی از پیشگامان جهانی بررسی مسائل ایمنی و
زیست‌محیطی فناوری‌نانو تبدیل کرده است. برخی از دستاوردهای این سازمان عبارتند
از:

• انتشار دو مقاله مطالعاتی
• دو همکاری تحقیقاتی بین‌المللی
• ارائه گرنت‌های تحقیقاتی

برنامه تحقیقات راهبردی NIOSH ، به دنبال افزایش دانش و اطلاعات ذینفعان مختلف
درباره پیامدهای ایمنی و سلامت فناوری‌نانو است.

به تازگی ۵ محقق برتر NIOSH با داشتن تجربه تحقیقات بین‌رشته‌ای با همکاری یک
تیم تحقیقاتی بین‌المللی در قالب «پیمان بین‌المللی هماهنگی مسائل ایمنی،
سلامتی و زیست‌محیطی نانو (IANH)»، در حوزه مسائل ایمنی فناوری‌نانو فعالیت‌های
گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

هدف این پیمان تدوین تفاهم‌نامه‌های علمی برای ارتقای هماهنگی در سم‌شناسی
نانومواد است. محققان به اتفاق معتقدند که این برنامه برای جهت‌دهی مطالعات،
کاهش ابهامات در مورد نتایج تحقیقات و مقایسه اعتبار نتایج تحقیقات و مطالعات
آزمایشگاهی و میدانی بسیار اهمیت دارد.

این فعالیت تحقیقاتی در چارچوب متدولوژی علمی توسعه یافته توسط NIOSH انجام
خواهد شد.