استقبال گسترده دانش‌‌آموزان از غرفه پخش فیلم‌های آموزشی فناوری‌نانو

در جریان برگزاری اولین نمایشگاه توانمندی‌های فناوری‌نانو به امر آموزش مفاهیم علوم و فناوری‌نانو به دانش آموزان توجه خاصی شده بود.

در جریان برگزاری اولین نمایشگاه توانمندی‌های فناوری‌نانو به امر آموزش مفاهیم علوم و فناوری‌نانو به دانش آموزان توجه خاصی شده بود. راه اندازی غرفه آموزش همگانی و پخش فیلم‌‌های آموزشی در کنار معرفی محصولات جدید مبتنی بر این فناوری نمونه‌ای از اقدامات صورت گرفته در این زمینه بود.
در این میان غرفه نمایش فیلم مورد استقبال کم نظیر دانش آموزان قرار گرفت به‌‌طوری که این غرفه، در جریان سه روز برگزاری نمایشگاه هفتاد و دو نوبت پخش فیلم داشت. فیلم‌های آموزشی “میشه بگویید نانو چیه؟”، ” نانو دنیای درون” و ” سرباز آینده” مورد توجه ویژه دانش آموزان قرار گرفت و تعداد زیادی از آنان تمایل به تهیه این فیلم های آموزشی داشتند.