ساخت آزمایشگاهی غشاهای نانوحفره زئولیتی

محققان دانشگاه علم و صنعت موفق به ساخت غشاهای زئولیتی نانوحفره و تخلیص دی‌‌متیل‌آمین با استفاده از این غشاها شدند. غشاهای نانوحفره تهیه شده در این پروژه، در صنایع متنوعی از قبیل صنایع تصفیه آب و فاضلاب، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری‌های زیست ‌محیطی کاربرد دارند.

محققان دانشگاه علم و صنعت موفق به ساخت غشاهای زئولیتی نانوحفره و تخلیص دی‌‌متیل‌آمین با استفاده از این غشاها شدند. غشاهای نانوحفره تهیه‌‌ شده در این پروژه، در صنایع متنوعی از قبیل صنایع تصفیه آب و فاضلاب، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری‌‌های زیست ‌محیطی کاربرد دارند. متیل‌‌آمین‌‌ها نیز به‌‌ عنوان محصول اصلی این پروژه در صنایع مختلفی همانند داروسازی، کشاورزی، لاستیک، ابریشم مصنوعی، و مهم‌‌تر از آنها، در صنایع دفاعی مورد استفاده قرار می‌‌گیرند.
این پروژه در قالب پایان‌نامه دکتری مرتضی اصغری (دانش‌آموخته دکتری مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت) و با هدایت دکتر تورج محمدی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت) انجام شده است.
دکتر محمدی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، اظهار داشت: “اهداف اصلی این پروژه دستیابی به دانش فنی ساخت غشاهای زئولیتی نانوحفره و نیز دانش فنی عملیات تخلیص دی‌‌متیل‌آمین با استفاده از این غشاها بوده است.
محصولات اصلی به‌‌دست‌‌آمده در این ژوهش شامل غشاهای زئولیتی نانوحفره و دی‌‌متیل‌‌آمین تقریباً خالص‌‌ است”.
محمدی با بیان اینکه غشاهای زئولیتی موردنیتی بر روی پایه مولیت مشابه خارجی ندارد و دی‌‌متیل‌‌آمین نیز به ‌‌دلیل کاربردهای استراژیک و تحریم‌‌های موجود قابل دسترس نیست، اظهار داشت: “محصولات تولیدی در این پروژه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و قابلیت به کار گرفته شدن در صنایع متقاضی را دارند”.
وی در ادامه گفتگو و تشریح نحوه انجام پروژه گفت: “در مرحله اول، مطالعه کتابخانه‌ای در مورد انواع غشاها، روش‌‌های ساخت آنها، سیستم‌‌های غشایی و کاربرد آنها، همچنین متیل‌‌آمین‌‌ها، روش‌‌های تولید، خواص و کاربردهای آنها انجام شد.
در مرحله بعد، غشاهای مناسب برای جداسازی متیل‌‌آمین‌‌ها و روش ساخت مطلوب این غشاها بر اساس مطالعات مرحله اول، انتخاب شدند. عملیات ساخت غشاها با تهیه مواد و تجهیزات مورد نیاز و انجام طراحی آزمایشات لازم در مرکز تحقیقاتی فرآیندهای غشایی آغاز گردید. آنالیزهای ساختاری و عملکردی غشاها در مراحل بعدی پروژه به ‌‌منظور تایید کیفیت و رفع عیوب احتمالی مورد استفاده قرار گرفت و شرایط سنتز غشاها بهینه گردید. غشاهای تایید شده که در مرحله چهارم پروژه تهیه شد، در سیستم غشایی تعبیه شدند و عملیات جداسازی متیل‌‌آمین‌‌ها آغاز گردید. در این مرحله نیز طراحی آزمایش‌ها‌، روند دستیابی به شرایط بهینه تولید دی‌‌متیل‌آمین را تسریع نمود.
در پایان نیز، داده‌‌های به‌‌دست‌‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دانش فنی ساخت غشاهای زئولیتی نانوحفره و نیز دانش فنی عملیات تخلیص دی‌‌متیل‌آمین ارائه گردیدند”.
شایآن ذکر است، نتایج این کار تحقیقاتی در مجله Microporous and Mesoporous Materials (جلد ۱۱۴، صفحات ۱۵۴-۱۴۸، سال ۲۰۰۸) منتشر شده است.