تلاش برای خوشه‌‌سازی تجهیزات مورد نیاز برای توسعه فناوری‌نانو

کمیسیوین اروپا با آغاز یک مطالعه امکان‌سنجی، به دنبال ایجاد خوشه‌ای از زیرساخت‌های موجود علوم نانو در کشورهای مختلف اروپا است.

کمیسیوین اروپا با آغاز یک مطالعه امکان‌سنجی، به دنبال ایجاد خوشه‌ای از زیرساخت‌های موجود علوم نانو در کشورهای مختلف اروپا است.
به اعتقاد دست‌اندرکاران این پروژه، در راستای اجرای اثربخش این مطالعه امکان‌سنجی، ضروری است تا گروه‌های تحقیقاتی فعال در این حوزه و استفاده‌کنندگان از این امکانات با یکدیگر جلسات مشترک تشکیل دهند.
بدیهی است که تسهیلات زیادی مانند تجهیزات تحقیقاتی اشعه سینکروترون، لیزرهای با قدرت بالا و … در مراکز تحقیقاتی بنیادی و کاربردی کشورهای مختلف اروپایی وجود دارد، جمع آوری اطلاعات مربوط به این تجهیزات و فراهم کردن امکان استفاده از این امکانات توسط گروه‌های تحقیقاتی مختلف اروپایی و وجود ارتباطات نزدیک بین علوم مختلف نانو مانند نانومواد، نانوزیست‌فناوری وتحقیقات مختلف علمی، برای ارتقای توسعه فناوری‌نانو در اروپا ضروری است.
از طریق برقراری ارتباط بین فعالان مختلف فناوری‌نانو که تسهیلات زیادی در اختیار دارند، شرایط انجام تحقیقات منسجم ایجاد خواهد شد. در حال چنین وضعیتی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. در این کشور ۵ مرکز علوم‌‌نانو از طریق تسهیلات مختلف ملی، ایجاد شده‌اند.
در چارچوب تحقیق اخیر، نیازهای فعل و آتی تحقیقات فناوری‌نانو اروپا بررسی شده و الزامات ایجاد خوشه‌ای از زیرساخت‌های‌ فناوری‌نانوی موجود در اروپا تعیین می‌شوند. محققان و توسعه‌دهندگان فناوری‌نانو که به تجهیزات و روش‌های پیشرفته طراحی، ساخت و تعیین مشخصات با دقت اتمی نیاز دارند، در این تحقیق شرکت می‌کنند.
برای افزایش مشارکت اثربخش ذینفعان مختلف در این مطالعه، مدت زمان انجام این تحقیق برای هر شرکت‌کننده، ۵ دقیقه برآورد شده است.