سمینار – کاربرد فناوری‌نانو در صنعت نساجی – در یزد برگزار شد

روز پنج‌شنبه ۹/۸/۸۷، سالن همایش پارک علم و فناوری یزد میزبان نخستین گردهمایی فعالان صنعت نساجی و اساتید دانشگاه‌های یزد، درخصوص کاربرد فناوری‌نانو در صنعت نساجی بود.

روز پنج‌شنبه ۹/۸/۸۷، سالن همایش پارک علم و فناوری یزد
میزبان نخستین گردهمایی فعالان صنعت نساجی و اساتید دانشگاه‌های یزد،
درخصوص کاربرد فناوری‌نانو در صنعت نساجی بود.
این سمینار با همت شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد، خوشه نساجی یزد و با
حضور مهندس کوچکی نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، مهندس بابایی معاون
برنامه‌ریزی استاندار، مهندس زارع مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری و تعدادی
از مدیران شرکت‌های مهندسی و تحقیقاتی در این حوزه برگزار گردید.
در این نشست چگونگی ورود فناوری‌نانو به صنایع نساجی استان یزد، چالش‌ها و
راهکارهای مربوطه و میزان سرمایه‌گذاری جهت به‌کارگیری فناوری‌نانو مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
همچنین فناوری‌های مبتنی بر این فناوری که قابل عرضه به صنعت نساجی و
زنجیره تولیدکنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی معرفی گردید و درباره
مواردی نظیر استانداردسازی و دوام خواص نهایی محصول‌های مبتنی بر فناوری‌نانو،
نیز تبادل نظر صورت گرفت.