ایجاد کاربردهای نوظهور مواد مرجع نانوذره‌ای جدید

اخیراً مؤسسه ملی استانداردها و فناوری(NIST)، برای تکمیل فرایند کیفیت‌سنجی و ارزیابی مواد مرجع نانوذره طلایی جدید خود، از سیستم خصوصیت‌سنجی ذره Zetasizer Nano (که متلعق به Malvern Instruments است) استفاده کرده‌‌است. این ذرات کره‌های طلایی‌ای با اقطار اسمی &#۱۷۷۷&#۱۷۷۶، &#۱۷۷۹&#۱۷۷۶ و &#۱۷۸۲&#۱۷۷۶ نانومترند که نخستین مراجع استاندارد نانومقیاس محسوب می‌گردند.

اخیراً مؤسسه ملی استانداردها و فناوری(NIST)، برای تکمیل فرایند کیفیت‌سنجی و ارزیابی مواد مرجع نانوذره طلایی جدید خود، از سیستم خصوصیت‌سنجی ذره Zetasizer Nano(که متعلق به Malvern Instruments است) استفاده کرده‌‌است. این ذرات کره‌های طلایی‌ای با اقطار اسمی ۱۰، ۳۰ و ۶۰ نانومترند که نخستین مراجع استاندارد نانومقیاس محسوب می‌گردند.
مواد مرجع برای انجام مقایسه‌های بین ‌آزمایشگاهی طراحی شده‌اند. سه ماده مرجع مذکور ـ که در ژانویه امسال عرضه شده‌اند‌ـ با همکاری آزمایشگاه خصوصیت‌سنجی نانو(متعلق به مؤسسه ملی سرطان) تولید شده‌اند. این مواد سازگاری داده‌ها را در بین تحقیقات زیست‌داروییِ پیش‌بیمارستانی تسهیل و ارائه روش‌ها و کاربردهای جدید مبتنی بر اندازه‌گیری‌های نانومقیاس را تسریع می‌نمایند. کمبودهای پیشین در زمینه استانداردهای نانوذره‌ای، توسعه روش‌های اندازه‌گیری جدیدِ مبتنی بر شاخص‌های نانومقیاس را دشوار کرده بودند.
پیش‌بینی می‌شود که سیستم‌های نانویی نسبت به بسیاری از سیستم‌های تحلیلی دیگر، دارای سرعت و بازده بیشتری باشند. کره‌های طلایی با اقطار اسمی ۱۰، ۳۰ و ۶۰ نانومتر، نخستین مراجع استاندارد نانومقیاس هستند که به نیازهای مبرم استانداردسازی در این مقیاس پاسخ می‌دهند. این مواد باید از طریق ارزیابی و کیفیت‌سنجی روش‌ها و ابزارها، توسعه‌ و تأیید روش‌ها و کاربردهای جدید را سرعت ببخشند.
مواد مرجع جدید با استفاده از شش روش مستقلِ جدید، ارزیابی شده‌اند: AFM؛ TEM؛ SEM؛ تحلیل پویایی پاره‌ای یا DMA؛ پراکندگی نوری دینامیک یا DLS – Zetasizer Nano و پراکندگی اشعه ایکسِ زاویه کوچک یا SAXS؛ در حالی که NIST توصیه‌ و تأکیدی در خصوص به‌کارگیری از این ابزارها ندارد، Malvern با کمال رضایت عنوان کرده‌است که از Zetasizer Nano و ۳۰۰۰HS در فرایندهای تشخیصی خود استفاده نموده‌‌است.
Malvern Instruments یک شرکت جهانی است‌ـ اداره مرکزی آن در انگلستان واقع است‌ـ که به ساخت و فروش سیستم‌های تحلیلی پیشرفته اشتغال دارد. از سیستم‌های این شرکت در خصوصیت‌سنجی دسته وسیعی از مواد همچون پودرهای حجیم، نانومواد مدرن و ماکرومولکول‌های ظریف استفاده می‌شود. آزمایشگاه این شرکت در بخش‌هایی متنوعی چون صنعت سیمان و داروسازی حضور داشته و به دنبال شناخت، ارتقا و بهینه‌سازی بسیاری از فرایندهای صنعتی است.