ساخت نوعی پوشش نانوکامپوزیتی پلیمری به همت محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی پژوهشی موفق به ساخت پوشش‌های نانوکامپوزیتی بر پایه نانورس مونت موریلونیت (MMT) و پلی‌آنیلین (PANI) شدند. این پژوهش در قالب پایان‌نامه دکتری آقای داود زارعی (دانشجوی دکترای مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و با هدایت دکتر سرابی و دکتر شریف و با همکاری دکتر کثیری‌ها (اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر) انجام شده است.

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی پژوهشی موفق به ساخت پوشش‌های نانوکامپوزیتی
بر پایه نانورس مونت موریلونیت (MMT) و پلی‌آنیلین (PANI) شدند.

این پژوهش در قالب پایان‌نامه دکتری آقای داود زارعی (دانشجوی دکترای مهندسی
پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و با هدایت دکتر سرابی و دکتر شریف و با همکاری
دکتر کثیریها (اعضاء هیئت علمی دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
انجام شده است.

مهندس زارعی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، اظهار
داشت: “در این پروژه ابتدا بحث و بررسی پیرامون پوشش‌های نانوکامپوزیتی بر پایه
ماتریس‌های پلیمری صورت گرفته و همچنین خواص ضد خوردگی این پوشش‌ها در
کاربردهای مختلف پوششی نظیر صنایع نفت وگاز و خودرو مورد بررسی قرار گرفته است
و در ادامه نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه MMT و PANI در ماتریس اپوکسی در
فرمولاسیون‌های مختلف تهیه و ارزیابی شده‌اند و در نهایت ساختار و خواص پوشش
مطلوب استخراج گردیده است”.

محصول تهیه شده در این پژوهش به عنوان یک پوشش حاوی نانوذرات MMT پخش شده در
ماتریس اپوکسی و PANI حل شده در هاردنرهای سیکلو آلیفاتیک آمین است که خواص
ویژه فیزیکی، مکانیکی و الکتروشیمیایی از خود نشان می‌دهد. از این پوشش‌های
پلیمری می‌توان در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دفاعی و صنایع سیویل استفاده
نمود.

زارعی در ادامه گفتگو و در تشریح نحوه انجام کار گفت: “ابتدا مواد مختلف از
جمله ماتریس اپوکسی، هاردنرهای مختلف و اضافه‌شونده‌ها و مواد نانومتری PANI
وMMT از مراکز معتبر داخلی و خارجی تهیه شدند. پس از آن، فرمولاسیون با کمک
اختلاط و سونیکاسیون صورت گرفت. ارزیابی اختلاط و دیسپرسیون به کمک چهار روش
مشاهده بصری، میکروسکوپ نوری، تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری انجام
شد و تایید انجام این آزمایش‌ها به کمک آزمایش‌های رئولوژیکی و ارزیابی خواص
مدول الاستیک و مدول ویسکوز سیستم‌های پخت نشده صورت گرفت.

پس از آن ساخت، با درصدهای بهینه مواد انجام شد و فرایند پخت با اعمال پوشش‌ها
بر روی فولاد نورد سرد شده CRS با قراردهی پلیت‌ها در آون صورت گرفت.

خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی از طریق آزمون‌های سختی، ضربه،
مندرل، سایش، ایمپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی شد و در نهایت فرمولاسیون‌های
بهینه بر اساس نتایج به‌دست آمده استخراج گردید”.

وی در پایان از حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و مهندس معظمی گودرزی که
به عنوان همکار در مراحل مختلف انجام پروژه حضور فعال داشتند، تشکر و قدردانی
نمودند.

جزئیات این کار تحقیقاتی
در مجله COATING TECHNOLOGY AND RESEARCH (JCT RES)
(جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۲۴۹-۲۴۱، سال ۲۰۰۸)
منتشر گردیده است.