پذیرش پژوهشکده صنایع رنگ به‌عنوان عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌نانو

پژوهشکده صنایع رنگ، پس گذراندن دوره شش ماهه عضویت آزمایشی و کسب امتیاز لازم به عنوان عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو پذیرفته شد.

پژوهشکده صنایع رنگ، پس گذراندن دوره شش ماهه عضویت آزمایشی و کسب امتیاز لازم
به عنوان عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو پذیرفته شد.

براساس آیین نامه عضویت در شبکه، آزمایشگاه متقاضی توسط کارشناسان شبکه مورد
بازدید قرار گرفته و درصورت تأیید در یک دوره شش ماهه به صورت عضو آزمایشی مورد
ارزیابی قرار می گیرد. پس از پایان این دوره، درصورتی که آزمایشگاه امتیاز لازم
را کسب نموده باشد، به عنوان عضو قطعی در شبکه پذیرفته خواهد شد. با قطعی شدن
عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه، امکان استفاده از حمایتهای شبکه، از جمله حمایت از
تعمیرات و ارتقاء تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از اخذ استاندارد ISO/IEC17025 و
حمایت از خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی، برای آنها فراهم می شود.

پژوهشکده صنایع رنگ نیز پس از گذراندن یک دوره آزمایشی در شش ماهه دوم سال
۱۳۸۶، با کسب امتیاز لازم در ششمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه، به
عنوان عضو قطعی شبکه پذیرفته شد.

پژوهشکده صنایع رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در سال ۱۳۷۶
به‌‌منظور ایجاد قطب علمی در علوم و صنایع رنگ تأسیس گردید. این پژوهشکده هم
اکنون با دارا بودن افراد متخصص و مجرب در سطوح دکترا و کارشناسی‌ارشد در رشته
رنگ و صنایع وابسته به آن در مدت اندک از بدو تأسیس توانسته است در زمینه‌های
تحقیقاتی و آموزشی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی همکاری موثری نموده
و در برطرف نمودن مشکلات صنایع رنگ گام‌های مثبتی بردارد.