قانون تشویق نوآوری و جایزه فناوری‌نانو در آمریکا

مؤسسه فناوری‌نانو با همکاری کنسرسیومی از نمایندگان صنعتی و ارائه‌کنندگان رشته‌های فناوری‌نانو، با طراحی بخش Nanomaster در سایت این موسسه (www.nano.org.uk) امکان مقایسه رشته‌های فناوری‌نانو را که به‌وسیله دانشگاه‌های مختلف ارائه می‌شود فراهم می‌کنند.

مؤسسه فناوری‌نانو با همکاری کنسرسیومی از نمایندگان صنعتی و ارائه‌کنندگان
رشته‌های فناوری‌نانو، با طراحی بخش Nanomaster در سایت این موسسه
(www.nano.org.uk) امکان مقایسه رشته‌های فناوری‌نانو را که به‌وسیله
دانشگاه‌های مختلف ارائه می‌شود فراهم می‌کنند.
مؤسسه فناوری‌نانو با همکاری کنسرسیومی از نمایندگان صنعتی و ارائه‌کنندگان
رشته‌های فناوری‌نانو، به دنبال محک‌زنی کیفیت آموزش و پژوهش فناوری‌نانو در
سطح فوق ‌لیسانس از طریق بررسی دقیق فرایندهای آموزشی دانشگاه‌های مختلف است.

بسیاری از دانشگاه‌‌های دنیا به ارائه رویکردهای جدید در حوزه آموزش، برای رفع
نیازهای فزاینده سازمان‌های تحقیق و توسعه علم و فناوری‌نانو اقدام کرده‌اند که
این امر منجر به توسعه تعداد رشته‌های درجه فوق‌ لیسانس در این حوزه شده‌است.
این رشته‌ها از نظر محتوا و نوع تأکید با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارند؛ برای
مثال برخی از این رشته‌ها به حوزه نانومواد توجه دارند و برخی دیگر بر حوزه
علوم زیستی تمرکز دارند.
هدف این پروژه طراحی سایتی است تا جوامع تحقیقاتی، دانشجویان و کاربران بتوانند
با دسترسی آسان به آن، رشته‌های دوره فوق ‌لیسانسی را انتخاب کنند که با مهارت
و شایستگی آنها تناسب دارد.
اهداف سایت Nanomaster عبارتند از:
این امکان را برای دانشجویان فراهم می‌کند تا رشته‌های مختلف و محتوای آنها را
با یکدیگر به‌صورت آن‌لاین مقایسه کنند؛
دسترسی آسان به گزینه‌‌های آموزش و پژوهش در هر نقطه از دنیا؛
صنعت این امکان را داشته باشد تا با دسترسی به ویژگی‌های دوره‌های آموزشی و
اطلاعات فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها، نیروی کار مورد نظر خود را به‌سادگی جذب
نماید.
برخی از کشورهای همکار در این پروژه عبارتند از:
بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، انگلیس.