چهارمین همایش سالانه پیشگامی نانوساخت و نانومواد ایمن‌تر

چهارمین همایش سالانه پیشگامی نانوساخت و نانومواد ایمن‌تر (SNNI)، در روزهای ۲ تا ۳ مارس سال ۲۰۰۹ در شهر اُرگان ایالات متحده‌آمریکا برگزار خواهد شد. سخنرانی‌های این همایش بر طراحی و تولید نانومواد زیست‌سازگار تمرکز خواهد داشت.

چهارمین همایش سالانه پیشگامی نانوساخت و نانومواد ایمن‌تر (SNNI)، در روزهای ۲
تا ۳ مارس سال ۲۰۰۹ در شهر اُرگان ایالات متحده‌آمریکا برگزار خواهد شد.
سخنرانی‌های این همایش بر طراحی و تولید نانومواد زیست‌سازگار تمرکز خواهد
داشت.

در این همایش دانشگاهیان، صنعت‌گران و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف شرکت
خواهندکرد تا رویکردهای توسعه به‌صرفه و زیست‌سازگار فناوری‌نانو را بحث و
بررسی کنند.

در این همایش دو روزه، متخصصان ملی و محلی آخرین یافته‌های تحقیقاتی خود را در
این زمینه ارائه خواهند کرد.

برخی از محورهای این همایش عبارتند از:

۱ – طراحی زیست سازگار
۲ – تولید زیست‌سازگار
۳ – تعیین مشخصات نانوذرات و چالش‌های پیش‌روی توسعه فناوری‌نانو و زیست‌فناوری
۴ – انتشار نانومواد در سیستم‌های زنده