تلاش روسیه برای جلوگیری از پیامدهای منفی بحران مالی دنیا بر توسعه فناوری‌نانو

به گفته چیومبایس، رییس ستاد فناوری‌نانوی روسیه، منابع مالی دولتی باید به طور کارا و اثربخشی به پروژه‌های مختلف فناوری‌نانو اختصاص یابند تا بحران مالی دنیا رفع شود.

بدون شک بحران مالی جهانی، تامین مالی پروژه‌های تحقیقاتی ستاد فناوری‌نانوی روسیه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به گفته چیومبایس، رییس ستاد فناوری‌نانوی روسیه، منابع مالی دولتی باید به طور کارا و اثربخشی به پروژه‌های مختلف فناوری‌نانو اختصاص یابند تا بحران مالی دنیا رفع شود.
چیومبایس پیش‌بینی کرده است که تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ابداعی در طی ۲ سال آتی کاهش یابد، لذا ستاد فناوری‌نانوی این کشور باید با ارائه گزینه‌ها و پروژه‌های ابداعی جدید و متنوع به کسب‌ و کارهای مختلف، بستر مناسب برای جلب مشارکت آنها، جهت توسعه فناوری‌نانو را فراهم کند.
در حال حاضر ستاد فناوری‌نانوی روسیه۹۰ پروژه تحقیقاتی به مناقصه گذاشته است. از این تعداد ۴ پروژه آغاز شده و ۶ پروژه نیز به زودی آغاز خواهد شد. وی پیش‌بینی کرده است تا در سال جاری میلادی و سه ماهه اول سال ۲۰۰۹، نزدیک به ۲۲ پروژه سرمایه‌گذاری، تایید و آغاز به کار کنند.