تهیه پلاک‌های دندانی خود تمیزشونده با کمک نانوذرات نقره

محققان دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی موفق به تهیه پلاک‌های دندانی حاوی نانوذرات نقره شدند که خاصیت خود تمیزشوندگی دارد و از استحکام بالایی برخوردار است.

New Page 1

محققان دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی موفق به تهیه
پلاک‌های دندانی حاوی نانوذرات نقره شدند که خاصیت خود تمیزشوندگی دارد و
از استحکام بالایی برخوردار است.
این پژوهش در راستای پایان‌نامه دکتری خانم اعظم اخوان دانشجوی دکتری شیمی
و با راهنمایی دکتر محمد زمان کسائی و دکتر نسرین شیخ صورت گرفته است.
خانم اخوان در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو گفت:
“یکی از مشکلات پلاک‌هایی که امروزه در ارتودنسی به کار می‌روند، بهداشت
آنها است که باید به‌طور مرتب تمیز گردند، در غیر این صورت احتمال تجمع
پلاک میکروبی و یا کاندیدا در زیر پلاک افزایش می‌یابد.
و از آنجاییکه نانوذرات نقره دارای خواص میکروب‌کشی و باکتری‌کشی هستند،
می‌توان از آنها در ساخت مواد دندانی استفاده نمود.
لذا پژوهش حاضر با هدف القای خواص مطلوب این نانوذرات به آکریل مورد
استفاده در پایه پلاک ارتودنسی انجام گرفته است.
پژوهشگر پروژه در رابطه با نحوه انجام این پژوهش گفت: “ابتدا نانوذرات نقره
به روش احیاء شیمیایی در حضور احیاء کننده اکریلی تهیه می‌شوند. نانوذرات
تهیه شده به فاز مایع اکریل افزوده شده و با نسبت‌های معین به پودر متیل
متاکریلات افزوده و قالبگیری می‌شوند و در نهایـت نانوکامپوزیت دندانی تهیه
شده می‌تواند به عنوان پایه مواد دندانی به کار رود. گفتنی است که این
نانوکامپوزیت دارای خاصیت آنتی‌باکتریالی و استحکام بالا است”.
وی در ادامه افزود: “ساختار نانوذرات نقره سنتز شده در این پژوهش، به کمک
دستگاه‌های SEM, TEM, XRD مورد شناسایی قرار می‌گیرند و خاصیت
آنتی‌باکتریالی آنها نیز با روش کشت باکتری E.Coliدر مواد دندانی اکریلیکی
بررسی می‌گردد”.
اخوان ضمن اشاره به کاربرد فراوان نانوذرات نقره در صنایع الکترونیکی،
نوری، کاتالیستی، دارویی و بهداشتی و در نتیجه نیاز رو به رشد کشور به سنتز
نانوذرات نقره گفت: “یکی از اهداف اصلی انجام این پژوهش سنتز این نانوذرات
با ویژگی‌های مطلوب به کمک روش‌های کم هزینه و با راندمان بالا بود”.
جزئیات این پژوهش در

مجله applied polymer science(سال ۲۰۰۸جلد ۱۱۰،صفحه ۱۶۹۹)
منتشر شده
است.