ساخت لایه‌های نازک نانوساختار با کاربری در صنایع شیمیایی و اپتیکی

پژوهشگران دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، موفق شدند، لایه‌های نازک نانوساختار اکسید روی را با روش Dip-Coating و Spin-Coating برای کاربری در صنایع شیمیایی و اپتیکی سنتز کنند.

New Page 1

پژوهشگران دانشکده علوم دانشگاه اصفهان، موفق شدند،
لایه‌های نازک نانوساختار اکسید روی را با روش Dip-Coating و Spin-Coating
برای کاربری در صنایع شیمیایی و اپتیکی سنتز کنند.
دکتر محمد حسین حبیبی، استاد شیمی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با بخش خبری
سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در این رابطه گفت: ”طی پژوهشی، لایه‌های
نازک نانوساختار اکسید روی تهیه گردید و تأثیر دمای عملیات حرارتی بر کیفیت
تولید آنها، مورد بررسی قرار گرفت“.
دکتر حبیبی، فناوری مورد استفاده برای ایجاد لایه‌های نازک را Dip-Coating
و Spin-Coating (روش‌هایی که بر اساس نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران با
سرعت بالا عمل می‌کنند) بیان کرد و افزود: ”در این پژوهش، لایه‌های نازک
نانوساختار اکسید روی، با استفاده از محلول اکسید روی، روی شیشه‌های لامل
میکروسکوپ تشکیل گردید. سپس تجزیه محلول اکسید روی با استفاده از
دستگاه‌هایUV-Vis ,XRD TG-DTA, و مورفولوژی لایه نازک حاصل نیز با
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرارگرفت“.
وی، ”بررسی تخریب آلاینده‌های زیست – محیطی، همانند رنگ‌های موجود در
پساب‌های صنعتی؛ تصفیه پساب‌های صنعتی و کشاورزی با استفاده از نور خورشید
و اشعه فرابنفش و استفاده از اسلایدهای شیشه‌ای نیمه رسانا با نانوپوشش‌های
اکسید روی به عنوان بخشی از یک سلول خورشیدی“ را از کاربردهای این لایه‌های
نازک بیان کرد.
استاد دانشگاه اصفهان، با اظهار این مطلب که بیشتر تجهیزات مورد استفاده در
این پژوهش، از جمله، دستگاه‌های Dip-Coating و Spin-Coating در گروه پژوهشی
دانشگاه اصفهان ساخته شده است، از امکان تجاری شدن این طرح در کوتاه مدت
خبر داد و تأمین هزینه‌های مالی را عامل مهمی در گسترش آن دانست.
شایان یادآوری است که دکتر محمد حسین حبیبی در سال ۱۳۸۶ به‌عنوان یکی از ده
محقق برتر در حوزه فناوری نانو ایران، شناخته شد.
جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر محمد خالدی سردشتی انجام گردیده، در

مجله Z. Naturforsch (جلد ۶۳a، صفحات ۴۴۴-۴۴۰، سال ۲۰۰۸)
به چاپ رسیده
است.