حمایت‌های تشویقی ستاد فناوری‌نانو از نگاه آمار

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری‌نانو در طول چند سال گذشته، فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه این فناوری‌نانو را مورد حمایت مالی قرار داده است.

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد فناوری‌نانو در طول چند سال گذشته، فعالیت‌های
تحقیقاتی در زمینه این فناوری‌نانو را مورد حمایت مالی قرار داده است.
فعالیت‌های مشمول این حمایت‌ها عبارتند از:
پایان‌نامه‌ دکتری
پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد
چاپ مقاله ISI
چاپ مقاله علمی پژوهشی
شرکت در کنگره‌های خارجی
و. . .
خلاصه‌ای از عملکرد این حمایت‌ها در قالب چند نمودار ذیل نمایش داده شده است.