تلاش کانادا برای استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در صنعت هوا‌ـ‌ فضا

دولت کانادا با اختصاص مبلغ ۶/۴ میلیون دلار به برنامه مشترک هواپیما‌های جنگنده، به دنبال توسعه نسل آتی پوشش‌های مبتنی بر فناوری‌نانو، با نام Nanovar است تا از آنها در تجهیزات هوا‌ـ‌ فضا استفاده کند.

دولت کانادا با اختصاص مبلغ ۶/۴ میلیون دلار به برنامه مشترک هواپیما‌های
جنگنده، به دنبال توسعه نسل آتی پوشش‌های مبتنی بر فناوری‌نانو، با نام Nanovar
است تا از آنها در تجهیزات هوا‌ـ‌ فضا استفاده کند.
وزیر صنعت کشور کانادا اعلام کرده‌است که دولت فدرال این کشور از انجام تحقیقات،
برای توسعه نسل آتی پوشش‌های مبتنی بر فناوری‌نانو در برنامه مشترک هواپیماهای
جنگنده(JSF) حمایت می‌کند.
با توجه به توانایی صنایع هوا‌ـ‌ فضای کانادا برای انجام تحقیقات در حوزه‌های
جدید، دولت این کشور با ارائه بودجه به این زمینه موافقت کرده‌است. همکاری دولت
کانادا با شرکت اینتگرال، نشان‌دهنده عزم دولت این کشور برای توسعه علم و
فناوری‌‌نانو و کمک به شرکت‌های مختلف، برای حفظ جایگاه رقابتی خود در صنایع
نوظهوری مانند فناوری‌نانو است.
در چارچوب این طرح مشترک از توانایی‌ها و امکانات تولیدی شرکت اینتگرال در ساخت
ادوات کامپوزیتی مبتنی بر نانو استفاده خواهد شد. هدف این طرح، توسعه پوشش‌های
فلزی مستحکمی به‌ نام Nanovar است تا از آنها در تجهیزات هوا‌ـ‌ فضا و بهبود
بخشیدن به ادوات نظامی، افزایش دوام و کاهش هزینه تولید آنها استفاده شود.
گفتنی است دولت کانادا در این طرح ۶/۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
به گفته مسئولان این شرکت، همکاری با دولت فدرال در برنامه JSF، این فرصت را به
شرکت می‌دهد تا در حوزه نوظهور فناوری‌نانو جایگاه خود را حفظ کرده، به یکی از
نقش‌آفرینان بین‌المللی در این حوزه تبدیل شود.
همچنین بر اساس این توافق‌نامه، شرکت اینتگرال با دانشگاه تورنتو در زمینه
آموزش دانشجویان در حوزه فناوری‌نانو همکاری خواهدکرد. دانشجویان با انجام طرح‌‌های
تحقیقاتی خود در این شرکت، به انتقال دانش فنی به صنعت، در این منطقه کمک
خواهند کرد.
مشارکت دانشجویان در این طرح، به نوآوران جوان اجازه خواهد داد تا تجارب حرفه‌ای
مفیدی در این زمینه کسب و دانش و فناوری‌های کسب‌شده را به صنعت هوا‌ـ فضای
کانادا منتقل نمایند.
این سرمایه‌گذاری از طریق پیشگامی راهبردی دفاعی و هوا‌ـ‌فضا(SADI) انجام خواهد
شد. این پیشگامی از تحقیقات راهبردی و طرح‌‌های توسعه رقابتی در زمینه هوا‌ـ
فضا و صنایع دفاعی و امنیتی حمایت می‌کند.