اولین مرکز فناوری‌نانو در کشورهای عربی و شمال آفریقا

وزارت آموزش عالی کشور مصر با همکاری شرکت IBM، به‌زودی اولین مرکز پیشرفته علم و فناوری‌نانو را در این کشور تأسیس خواهند کرد.

وزارت آموزش عالی کشور مصر با همکاری شرکت IBM، به‌زودی اولین مرکز پیشرفته علم
و فناوری‌نانو را در این کشور تأسیس خواهند کرد.
اولین مرکز پیشرفته علم و فناوری‌نانو در بین کشورهای عربی و شمال آفریقا، در
کشور مصر و با همکاری شرکت IBM تأسیس خواهد شد. بر اساس یادداشت تفاهمی که بین
شرکت IBM، وزیر آموزش عالی و وزیر ارتباطات کشور مصر به ‌امضا رسیده‌است، این
مرکز با اهداف صنعتی، آموزشی و تحقیقاتی، به‌زودی در کشور مصر تأسیس خواهد شد.
اولین مرحله از این یادداشت ‌تفاهم طی سه سال آینده و با سرمایه‌گذاری ۳۰
میلیون دلار از سوی ایالات متحده ‌آمریکا به اجرا درمی‌آید.
این پروژه که از اول ژوئن سال ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد، در چارچوب برنامه این کشور
برای ارتقای نظام علم و فناوری است.