سرمایه‌گذاری ۲۹/۱ میلیارد روبلی ستاد فناوری‌نانوی روسیه در حوزه فناوری‌نانو

کمیته نظارتی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO) به اعضای هیات مدیره خود پیشنهاد کرد تا سرمایه‌گذاری در زمینه یک پروژه پزشکی که هدف آن توسعه، طراحی و ساخت مجتمع‌های صنعتی، علمی و فناورانه پیشرفته برای ساخت فناوری‌های پزشکی با استفاده از فناوری‌نانو است را تاییدکنند.

کمیته نظارتی ستاد فناورینانوی روسیه (RUSNANO) به اعضای هیات مدیره خود پیشنهاد کرد تا سرمایهگذاری در زمینه یک پروژه پزشکی که هدف آن توسعه، طراحی و ساخت مجتمعهای صنعتی، علمی و فناورانه پیشرفته برای ساخت فناوریهای پزشکی با استفاده از فناورینانو است را تاییدکنند.
هدف این پروژه، ساخت فناوریهای پزشکی بومی برای تصفیه پلاسمای خون و فناوریهای مرتبط برای درمان مجموعهای از بیماریها از طریق رفع عناصر مضر و از بین بردن ویروسها ازخون است. این پروژه دارای منافع اجتماعی بسیاری است زیرا که هدف آن درمان بسیاری از بیمارهای قلبیای است که سالانه بیش از ۵/۱ میلیون نفر از شهروندان روسی براثر ابتلا به آنها جان خود را از دست میدهند.
این سرمایه‌گذاری در فدراسیون روسیه انجام خواهد شد. همچنین شرکت پیمانکار این پروژه نیز یک شرکت روسی است. در راستای این پروژه، ستاد فناورینانوی روسیه حدود ۲۹/۱ میلیارد روبل در شرکت پیمانکار Trekpor Technology سرمایهگذاری میکند. شرکت Terkpor این پروژه را با همکاری شرکت تابعه Nanocascade که در منطقه ویژه اقتصادی دوبنا قرار دارد، انجام خواهد داد.
این پروژه در سه مرحله و در مدت زمان ۵/۶ سال به صورت زیر انجام خواهد شد:
• مرحله اول- ساخت مجتمع تولیدی بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱؛
• مرحله دوم – توسعه کسب و کارها با استفاده از بروندادها و ظرفیتهای تولیدی در حال رشد، ۵/۴ سال بعد از آغاز سرمایهگذاری؛
• مرحله سوم – پیدا کردن شرکت سرمایهگذاری راهبردی و کنارهگیری تدریجی RUSNANO از این پروژه یک سال بعداز تکمیل مرحله دوم.