سرمایه‌‌گذاری ۷/۹ میلیون دلاری برای تجاری‌‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو

به‌عنوان بخشی از کنسرسیوم تولید دقیق در مقیاس اتمی (APMC) که توسط آزمایشگاه ZWex سازماندهی شده است، یک شرکت فناوری‌نانو با اختصاص ۷/۹ میلیون دلار به دنبال تسریع انتقال فناوری‌نانو از آزمایشگاه‌ها به بازار است.

دانشگاه تگزاس در دالاس، نقش بسزایی درتوسعه محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو در ایالات تگزاس دارد.
به‌عنوان بخشی از کنسرسیوم تولید دقیق در مقیاس اتمی (APMC) که توسط آزمایشگاه ZWex سازماندهی شده است، یک شرکت فناوری‌نانو با اختصاص ۷/۹ میلیون دلار به دنبال تسریع انتقال فناوری‌نانو از آزمایشگاه‌ها به بازار است.
این کنسرسیوم برنامه‌ریزی کرده است تا محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو را با حجم تولید انبوه وهزینه مناسب عرضه کند. برخی از محصولات هدف این شرکت، رایانه های کوانتومی، نسل جدید فیبرهای نوری و زنجیره DNA با رشد سریع است.
محققان دانشگاه تگزاس حدود ۲ میلیون دلار از طریق این برنامه دریافت خواهند کرد که در بین دانشگاه‌های همکار این پروژه بیشترین سهم را دارند. این تحقیقات درمرکز تحقیقات مهندسی و علوم طبیعی این دانشگاه انجام خواهد شد. در این پروژه آژانس پروژه‌های پیشرفته دفاعی (DARPA) و صندوق سرمایه‌گذاری فناوری‌های نوظهور تگزاس به طور مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بطورکلی هدف این پروژه توسعه توانایی‌های ساخت نانوساختارها به روشی است که بتوان وضعیت، اندازه، شکل و جهت را در مقیاس نانو کنترل کرد. تنها در این صورت است که می‌توان از قابلیت‌های بالقوه فناوری‌نانو استفاده کرد.