پیشنهادهای دولت ایالتی استرالیا برای تدوین مقرارت در حوزه فناوری‌نانو

دولت ولز جنوبی استرالیا در چارچوب گزارشی که در در اواخر اکتبر سال جاری میلادی منتشر کرده است، مسائل ایمنی ، سلامت و زیست‌محیطی (E.H&S) فناوری نانو، به همراه کاربردها، مقررات و پتانسیل کسب و کار این فناوری را در این ایالت ارائه کرده است.

دولت ولز جنوبی استرالیا در چارچوب گزارشی که در در اواخر اکتبر سال جاری
میلادی منتشر کرده است، مسائل ایمنی ، سلامت و زیست‌محیطی (E.H&S) فناوری نانو،
به همراه کاربردها، مقررات و پتانسیل کسب و کار این فناوری را در این ایالت
ارائه کرده است.

پیشنهادهای این گزارش عبارتند از :

• دولت ولز جنوبی پیشنهاد کرده است که گونه‌های نانویی موادشیمیایی موجود، در
بررسی چارچوب های مقرراتی ملی فعلی، به‌عنوان مواد شیمیایی جدید ارزیابی شوند.

• دولت ولز خاطرنشان می‌کند که تمام سازمان هایی که در زمینه تدوین مقررات
فعالیت می‌کنند، باید درتوسعه یک دیدگاه هماهنگ ومنسجم جدید یا اصلاح چارچوب
های مقرراتی موجود برای تدوین مقررات مناسب در حوزه نانومواد، مشارکت کنند.

• دولت ولز از شرکت ها یا سازمان‌‌هایی که در زمینه تولید یا استفاده از نانو
مواد مهندسی شده در ابعاد کوچک‌تر از ۳۰۰ نانومتر فعالیت می‌کنند، می‌خواهد تا
ایمنی محیط کار خود را در استفاده از فناوری نانو ارتقاء دهند.

• دولت ولز با همکاری سازمان های فدرال به دنبال توسعه طرح برچسب‌گذاری اجباری
ملی برای نانومواد مهندسی شده مورد استفاده در محیط کاری است.

• سازمان غذای ولز درحال توسعه تقاضانامه‌ای است تا از طریق آن در کد
استانداردهای ملی غذا، برای شناسایی وجود نانومواد در آنها، اصلاحات موردنظر را
انجام دهد.

• دولت ولز پیشنهاد می‌کند که برای برچسب‌گذاری عناصر تشکیل دهنده‌ای که در
عینک‌های ضد آفتاب و وسایل آرایشی-بهداشتی استفاده می‌شوند باید مواد نانومقیاس
آنها شناسایی شوند، که این امر باید در چارچوب های مقررات ملی بررسی شوند.

• دولت ولز با همکاری سازمان های فدرال به دنبال توسعه طرح‌گزارش‌دهی اجباری
ملی برای شرکت هایی است که در زمینه استفاده، تولید و انتقال نانو مواد فعالیت
می‌کنند.

سایر پیشنهادهای این دولت در چارچوب این گزارش، توسعه واحد فناوری نانوی متمرکز
برای هماهنگ کردن تلاش ‌های تحقیقاتی فناوری‌نانو در این ایالت، افزایش
حمایت‌های مالی برای ارتقای ظرفیت ارزیابی سم شناسی نانومواد، و بهبود توانایی
های مترولوژی برای رفع نیازهای تحقیقاتی وصنعتی است.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق نشانی
www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/committee.nsf/0/35d2e3e37498a908ca2574f1000301bb/$FILE/Final%20Rep
قابل دریافت است.