نشست مدیران مجتمع پتروشیمی اراک و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو برگزار شد

نشست مدیران مجتمع پتروشیمی اراک و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو در روز دوشنبه ۱۱ آذر ۸۷ با حضور کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، مدیران ارشد واحدهای پتروشیمی اراک و نمایندگان چهار شرکت دارای محصول مبتنی بر فناوری‌نانو، در محل پتروشیمی اراک برگزار گردید.

نشست مدیران مجتمع پتروشیمی اراک و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو در روز
دوشنبه ۱۱ آذر ۸۷ با حضور کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، مدیران ارشد
واحدهای پتروشیمی اراک و نمایندگان چهار شرکت دارای محصول مبتنی بر
فناوری‌نانو، در محل پتروشیمی اراک برگزار گردید.

در این نشست، راه‌کارها و نحوه ورود مجتمع پتروشیمی اراک به حوزه فناوری‌نانو
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای نشست، مهندس کوچکی، کارشناس ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، در مورد
نحوه تعامل ستاد با صنایع علاقمند ورود به حوزه فناوری‌نانو توضیحاتی ارائه
داد. سپس، مهندس حمیدی، رئیس مجتمع پتروشیمی اراک با ابراز علاقمندی برای ورود
به عرصه فناوری‌نانو، از شرکت‌های دارای دانش فنی با ارزش اقتصادی دعوت به
همکاری نمود.

در ادامه نمایندگان شرکت‌های بسپار نانوبن، پارسا پلیمر شریف، پیشگامان فناوری
آسیا و کارا شیمی نوین توانمندی‌های خودرا در حوزه پتروشیمی، ارائه نمودند.

گفتنی است؛ طرح “افزایش خواص مکانیکی گریدهای پلی‌پروپیلن با استفاده از
افزودنی‌های نانو” از جمله طرح‌هایی بود که در این نشست مورد استقبال حاضرین
قرار گرفت.

در پایان مقرر شد که با تشکیل جلساتی مشترک، طرح‌هایی که اطلاعات فنی، قیمت
نهایی و کاربرد محصول آنها مشخص و در راستای اولویت‌‌های پتروشیمی اراک است،
انتخاب گردد و به مرحله اجرا برسد.