ارزیابی ریسک فناوری نانو

باید رهنمودهای جامعی جهت تدوین مقرارت و استانداردکردن تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری نانو، قبل از تولید انبوه و بازاریابی آنها، ارائه شود.

به خاطر عدم اطمینان‌های زیاد دربارۀ فناوری نانو، آینده این فناوری با چالش مواجه
خواهد شد. با این وجود، این فناوری مزایا و فرصت‌های بسیار زیادی نیز بر دارد که
باید بیشتر شناخته شوند.

در حال حاضر سازمان‌های مختلف به‌‌طور گسترده در برنامه‌های تحقیقاتی و علمی سرمایه‌گذاری
می‌کنند. یکی از ویژگی‌های اصلی فناوری نانو، جنبه چند رشته‌ای بودن آن، به همراه
وابستگی آن به تقسیم نتایج و مشارکت‌های جمعی است، که این امر نیازمند همکاری
محققان با تخصص‌های مختلف برای فعالیت در یک حوزه تحقیقاتی خاص است.این امر به خاطر
احتمال های زیادی است که در حال حاضر وجود دارند و باید بررسی شوند.

مزایای رقابتی علوم نانو برای ارائه راه حل‌های نوین برای حل مسائل مختلف انسانی،
نیازمند ایجاد محیط حمایتی برای انجام تحقیقات گسترده است. به عبارت دیگر از آنجایی‌که
فناوری نانو تمام زمینه‌ها از جمله تغییرات جوی، مسأله پیر شدن جمعیت، انرژی و …
را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ممکن است ابزاری برای تروریست‌ها و سایر اقدامات
خرابکارانه باشد، لذا باید رهنمودهای جامعی جهت تدوین مقرارت و استانداردکردن تجاری‌سازی
محصولات مبتنی بر فناوری نانو، قبل از تولید انبوه و بازاریابی آنها، ارائه شود.
این یک مسأله مهم است که سازمان‌ها و دولت‌های مختلف باید به آن توجه داشته باشند.

پیامدهای ناخواسته یک فناوری جدید ممکن است بسیار زیاد و گسترده باشد و پیامدهای
جهانی زیادی به همراه داشته باشد. مدیریت اثربخش این مسائل مستلزم اقدامات جمعی و
دخالت سازمان های بین‌المللی در سطح کلان سیاست‌گذاری است .

بنابراین تدوین مقرارت در این زمینه باید بسیار فنی بوده و تمام محققان مرتبط و
سازمان‌های سیاست‌گذار باید در این مسأله همکاری کنند.