گزارشی از کارگاه آموزشی- تخصصی نانوکامپوزیت‌ها در حاشیه نمایشگاه مدرسه نو، مدرسه نانو

کارگاه جنبی آموزشی-تخصصی نانوکامپوزیت‌ها، با هدف آشنایی با خواص نانوکامپوزیت‌ها و استفاده از نانولوله‌های کربنی در سنتز نانوکامپوزیت‌های پلیمری، با حضور ۵۰ تن از دبیران و مسؤولین سازمان آموزش و پرورش، در مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی شهرستان کرج، برگزار شد.

کارگاه جنبی آموزشی-تخصصی نانوکامپوزیت‌ها، با هدف آشنایی با خواص نانوکامپوزیت‌ها
و استفاده از نانولوله‌های کربنی در سنتز نانوکامپوزیت‌های پلیمری، با حضور ۵۰
تن از دبیران و مسؤولین سازمان آموزش و پرورش، در مرکز تربیت معلم حکیم
ابوالقاسم فردوسی شهرستان کرج، برگزار شد.
در این کارگاه که همزمان با برپایی نمایشگاه مدرسه نو، مدرسه نانو تشکیل شد،
انواع نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و چند دیواره، خواص متمایز این نانولوله‌ها
و پدیده عاملی‌سازی نانولوله‌های کربنی، توسط مهندس روح‌الله آراسته، به تفصیل
معرفی گردید.
شایان ذکر است؛ فرایند عاملی‌سازی، با توجه به کاربردهای مختلف صنعتی نانولوله‌ها
و با هدف بهبود خواص این مواد، در چند سال اخیر، مورد توجه قرار گرفته است. این
فرایند، طی واکنش‌های شیمیایی و با ایجاد زنجیره‌های کربنی، روی فولرین‌ها
انجام می‌شود.
مهندس آراسته، ضمن بررسی این واکنش‌ها و بیان اثر کاهش توزیع قطر نانولوله‌ها
در فرایند عاملی شدن، به روش‌های کلی تولید نانوکامپوزیت‌ها، مانند
Melt-Mixing، In-Site Polymerization، Solution Mixing پرداخت و خواص
نانوکامپوزیت‌های سنتز شده به‌وسیله این روش‌ها را توضیح داد.
در پایان کارگاه نیز، کاربرد نانولوله‌های کربنی در صنایع مختلف، با توجه به
خواص متفاوت آنها که در اثر روش‌های مختلف تولید ایجاد می‌شوند، شرح داده شد.