سنتز نانوذرات مگنتیت و کمک به درمان سرطان، بوسیله محققان ایرانی

پژوهشگران پژوهشگاه مواد و انرژی، موفق شدند با استفاده از روش رسوب معکوس نمک یون فرو، نانوذرات مگنتیت را سنتز کنند. این نانوذرات، به دلیل مغناطش اشباع آنها، در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و درمان سرطان (Cancer Therapy)، کاربرد دارند.

پژوهشگران پژوهشگاه مواد و انرژی، موفق شدند با استفاده از روش رسوب معکوس نمک
یون فرو، نانوذرات مگنتیت را سنتز کنند. این نانوذرات، به دلیل مغناطش اشباع
آنها، در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و درمان سرطان (Cancer Therapy) ،
کاربرد دارند.

دکتر محمدرضا واعظی، عضو هیئت علمی پ‍ژوهشگاه مواد و انرژی، درباره پژوهش انجام
شده گفت: ”روش رسوب همزمان از محلول نمک‌های مخلوط فرو- فریک، (با نسبت یون فرو
به فریک ۱ به ۲) ، روش مطمئنی برای سنتز مگنتیت نیست. علت این امر آن است که
یون فرو به فریک اکسید می‌شود و در نتیجه نسبت این یون‌ها در محلول، تغییر می‌کند.
بنابراین، ترکیب فازی از مگنتیت به مقمیت (γ-Fe2O3) تبدیل می‌شود.

در این کار تحقیقاتی، تأثیر نسبت مولی اولیه یون فرو به فریک، بر ترکیب فازی،
‌خواص کریستالی و مغناطیسی نانوذرات سنتز شده، مورد بررسی قرار گرفته است“.

وی با برشمردن دستگاه‌های XRD، FTIR، SEM و VSM، به عنوان دستگاه‌های مورد
استفاده در بررسی خواص نانوذرات ساخته شده، اظهار داشت: ”نتایج به‌دست آمده از
این دستگاه‌ها نشان می‌دهند که روش مؤثر در سنتز نانوذرات مگنتیت، روش رسوب
معکوس از نمک یون فرو است.

نتایج همچنین نشان می‌دهند که با کاهش دمای سنتز و افزایش غلظت محلول بازی و
نسبت یون فرو به فریک، مغناطش اشباع نیز افزایش می‌یابد“.

دکتر واعظی، در گفتگو با بخش خبری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گفت: ”سنتز
نانوذرات مگنتیت از این روش، ساده و ارزان است. همچنین، این نانوذرات،
کاربردهایی نظیر فروفلویدها، مواد ثبت کننده، ‌یخچال‌های مغناطیسی، تصویربرداری
رزونانس مغناطیسی (MRI) ، درمان سرطان (Cancer Therapy) و به عنوان کاتالیست،
بدلیل مغناطش اشباع بالای آنها دارند“.

جزئیات این پژوهش که در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندس سمانه علی‌بیگی و
در مدت یک سال انجام شده است، در مجله Chemical engineering and Technology
(جلد ۳۱، صفحات ۱۵۹۶-۱۵۹۱، سال ۲۰۰۸) منتشر شده است.