بررسی اثرات بالقوه نانو نقره‌ها بر محیط زیست

کمیته بین المللی فناوری نانو (ICON) در سایت اینترنتی خود ، آخرین اطلاعات در مورد تحقیقات اخیر در زمینه اثرات بالقوه نانو نقره‌ها بر محیط زیست را ارائه کرده است.

کمیته بین المللی فناوری نانو (ICON) در سایت اینترنتی خود ، آخرین اطلاعات در مورد تحقیقات اخیر در زمینه اثرات بالقوه نانو نقره‌ها بر محیط زیست را ارائه کرده است.

افزایش استفاده از نانو نقره‌ها به عنوان یک عامل ضدمیکروب در محصولات مصرفی، منجر به افزایش بررسی اثرات بالقوه آنها بر محیط زیست شده است.

هنگامی که محصولات حاوی نانو نقره‌ها دور ریخته و یا بازیافت می‌شوند، برای نانو نقره ها چه اتقافی می‌افتد؟ چه مقدار از آنها و به چه روش هایی به چرخه محیط زیست بر می‌گردد؟ آیا از طریق استفاده طبیعی و یا خنثی‌سازی این مواد به اندازه‌ای در محیط زیست رها می‌شوند که منجر به تخریب گیاهان و موجودات زنده شوند؟

به تازگی درچارچوب سه مطالعه‌ی جدید تلاش شده است به این سئوالات، با توجه خاص به ادبیات سم‌شناسی نانو نقره‌ها، پاسخ داده شود. خلاصه این گزارش‌ها را می توان از نشانی http://cohesion.rice.edu/centersandinst/icon/resources.cfm?doc_id=12722 دریافت کرد.