انتشار پیشگامی فناوری‌نانو در هلند

دولت هلند پیشگامی جدید خود را در زمینه فناوری‌نانو منتشر کرد، که در آن چهار موضوع تولیدی دانش‌محور و چهار حوزه کاربردی به‌عنوان اولویت‌های تحقیقاتی این کشور در زمینه فناوری‌نانو انتخاب شده‌اند.

 دولت هلند پیشگامی جدید خود را در زمینه فناوری‌نانو منتشر کرد، که در آن
چهار موضوع تولیدی دانش‌محور و چهار حوزه کاربردی به‌عنوان اولویت‌های تحقیقاتی
این کشور در زمینه فناوری‌نانو انتخاب شده‌اند.
شبکه فناوری‌نانو در هلند(Nanoned) با همکاری سازمان تحقیقات فیزیک(FOM) و شرکت
STW، برنامه تحقیقاتی راهبردی خود را برای پیشگامی جدید فناوری‌نانو در این
کشور، منتشر کرده‌اند. این نهادها قصد دارند تا در طی ده سال و بین سال‌های
۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، حدود یک میلیارد یورو در زمینه تحقیقات فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری
کنند، همچنین آنها از دولت هلند خواسته‌اند تا نیمی از این مبلغ را پرداخت کند.
این برنامه تحقیقاتی راهبردی بر چهار موضوع تولیدی دانش‌محور و چهار حوزه
کاربردی، تمرکز دارد.
چهار حوزه تولیدی دانش‌محور عبارتند از نانومواد، نانوزیست‌فناوری، نانوساخت و
نانوالکترونیک می‌شود.
چهار حوزه کاربردی نیز نانوپزشکی، غذا، انرژی و آب پاک را شامل می‌شود.
علاوه بر توجه به چهار حوزه کاربردی و چهار حوزه دانش‌محور، اثرات فناوری‌نانو
بر جامعه و جنبه‌های ریسک این فناوری نیز بررسی خواهند شد. حدود ۱۵ درصد از کل
بودجه پیشنهادی جدید هلند در حوزه فناوری‌نانو به تحقیقات ریسک و پیامدهای
اجتماعی این فناوری اختصاص دارد.