همکاری هند و روسیه در تحقیقات فناوری‌نانو

دولت‌مردان دو اقتصاد نوظهور هند و روسیه در چارچوب برنامه علم و فناوری بلندمدت خود به دنبال توسعه همکاری‌های تحقیقاتی در زمینه فناوری‌نانو و انتقال این فناوری به صنعت هستند.

دولت‌مردان دو اقتصاد نوظهور هند و روسیه در چارچوب برنامه علم و فناوری
بلندمدت خود به دنبال توسعه همکاری‌های تحقیقاتی در زمینه فناوری‌نانو و انتقال
این فناوری به صنعت هستند.
گسترش تحقیقات در حوزه‌های نوظهور به کشور هند کمک خواهد کرد تا به امنیت انرژی
دست یافته، از این فناوری‌های جدید در مسیر رفاه اجتماعی شهروندان خود استفاده
کند.
دو کشور هند و روسیه همکاری‌های خود را در زمینه علم و فناوری در چارچوب برنامه
همکاری بلندمدت منسجم خود(ILTP) اجرا می‌کند. این دو کشور طرح‌های تحقیقاتی
مشترک خود را در چارچوب ILTP در سال ۱۹۸۷ آغاز کردند و از آن زمان تاکنون، با
همکاری یکدیگر بیش از ۵۰۰ طرح تحقیقاتی اجرا کرده‌اند. در سال جاری میلادی دولت‌مردان
این کشورها به دنبال توسعه همکاری‌های تحقیقاتی خود در حوزه‌های نوظهوری چون
فناوری‌نانو هستند.
برنامه ILTP با هدف ارتقای همکاری‌های علمی، بر اساس افزایش تعاملات دوطرفه و
انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک با مزایای اجتماعی متقابل، آغاز شده‌است.