همکاری راهبردی چین و روسیه در زمینه فناوری‌نانو

دو کشور چین و روسیه در مسیر توسعه فناوری‌نانو و استفاده از توانمندی‌های یکدیگر در این زمینه، یک توافق‌نامه همکاری راهبردی امضا کردند.

دو کشور چین و روسیه در مسیر توسعه فناوری‌نانو و استفاده از توانمندی‌های
یکدیگر در این زمینه، یک توافق‌نامه همکاری راهبردی امضا کردند.
آناتولی چیومبایس، رئیس ستاد فناوری‌نانوی روسیه و تزآئو تزنلین، معاون وزیر
علوم و فناوری چین، توافق‌نامه همکاری در زمینه توسعه فناوری‌نانو را امضا
کردند. طبق این توافق نامه، دو طرف در زمینه‌های زیر همکاری می‌کنند:
تبادل دوجانبه اطلاعات در زمینه تحقیقات علمی، تولید و پتانسیل بازار فناوری‌نانو،
ایجاد ساز و کار‌هایی برای ارزیابی دورنمای کاربردها و ریسک‌های استفاده از این
فناوری، توسعه و معرفی ساز و کارهایی برای تجاری‌سازی کاربرهای مختلف آن، انجام
فعالیت مشترک در زمینه مطالعات فنی و علمی فناوری و صنعت نانو؛ توسعه همکاری‌های
بین‌المللی در حوزه فناوری‌نانو با هدف تولید و تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر
این فناوری‌؛
همکاری در زمینه حفاظت از مالکیت معنوی و ثبت حق انحصاری اختراع توسعه‌های جدید؛

طراحی، ساخت و آماده‌سازی آزمایشگاه‌ها و سایت‌های علاقه‌مند به تولید نانومواد؛

همکاری در انجام طرح‌‌های پیچیده‌ای که به تخصص‌های مختلف نیاز دارند و بررسی
توانمندی‌های فنی و تشخیص اثرات اقتصادی آنها؛
تولید عناصر و مواد مختلف با استفاده از فناوری‌نانو؛
مطالعه و توسعه مجموعه‌ای از مقیاس‌ها برای ایجاد شرایطی ایمن برای استفاده از
فناوری‌نانو، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ساختارهای سازمانی مشترک با
هدف جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای فعالیت در این بخش؛
همکاری در سایر زمینه‌ها.