تاثیر فرهنگ بر نوع نگرش افراد نسبت به فناوری‌نانو

پروژه شناخت فرهنگی در دانشکده حقوق دانشگاه یال (Yale) با همکاری پروژه نانو فناوری‌های نوظهور (PEN)، مطالعه‌ای در زمینه «تقابل فرهنگ‌ها» در حوزه فناوری‌نانو انجام داده است. یافته‌های این گزارش دربرگیرنده الزامات مهمی برای جلب حمایت سازمان‌ها و افراد مختلف برای این فناوری جدید است.


پروژه شناخت فرهنگی در دانشکده حقوق دانشگاه یال (“Yale”) با همکاری پروژه نانو فناوری‌های نوظهور (PEN)، مطالعه‌ای در زمینه «تقابل فرهنگ‌ها» در حوزه فناوری نانو انجام داده است. این گزارش با عنوان «شناخت فرهنگی ریسک‌ها و مزایای فناوری نانو» در مجله «ماهیت فناوری نانو» منتشر شده است. به گفته محققان، این یافته‌ها دربرگیرنده الزامات مهمی برای جلب حمایت سازمان‌ها و افراد مختلف برای این فناوری جدید است.

جامعه آماری این تحقیق ۱۵۰۰ شهروند آمریکایی بودند که اکثریت آنها چیزی دربارۀ فناوری‌نانو نمی‌دانستند. زمانی که اطلاعاتی درباره مزایا و ریسک‌های این فناوری به افراد ارائه شد، آنها به دو گروه تقسیم شدند، گروهی که نسبت به مسائل ایمنی این فناوری حساس شدند و گروهی که چنین حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند.

شاخص تعیین کننده چگونگی و نوع پاسخ افراد، ارزش‌های فرهنگی آنان بود. افرادی که دارای ویژگی‌های شخصیتی‌ای چون فردگرایی و ارزش‌های تجاری و بازرگانی بودند، فناوری‌نانو را ایمن قلمداد می‌کردند، در حالی که افرادی که نسبت به بی‌عدالتی اقتصادی نگران بودند، با توجه به ارائه اطلاعات مشابه به آنها، استنباط می‌کردند که فناوری‌نانو به احتمال خیلی زیاد خطرناک است.

به اعتقاد دان کاهان، از اساتید حقوق دانشکده یال، این الگو با نتایج مطالعاتی‌ای که چگونگی تأثیر ارزش‌های فرهنگی مردم بر ادراکات زیست‌محیطی و ریسک‌های فناورانه را بررسی می‌کرد، مطابقت داشت. به طور کلی، هنگامی که مردم درباره یک فناوری جدید اطلاعاتی کسب می‌کنند، عکس‌العمل‌هایی نشان می‌دهند که با نگرش‌های آنها از ریسک‌هایی مانند تغییرات زیست‌محیطی و … منطبق است.

همچنین این مطالعه نشان داد که افرادی که دارای ارزش‌های فرهنگی تجاری و بازرگانی هستند، نسبت به سایر افراد از فناوری نانو بیشتر آگاهی دارند. افرادی که این فناری را دوست داشتند و معتقد بودند که آن برای محیط زیست نامناسب نیست، تمایل داشتند که درباره فناوری‌های جدید اطلاعات بیشتری کسب کنند. نظر سنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که آشنایی با فناوری نانو، باعث می شود که افراد اعتقاد پیدا کنند که این فناری ایمن است.

یافته‌های این تحقیق تجربی نشان می‌دهد که در راهبردهای آموزش عامه مردم باید به علایق و سلیقه‌های آنها توجه کرد. کاهان، معتقد است که هنوز برای توسعه راهبردهای ارتباطات ریسک زمان زیادی وجود دارد. این ارتباطات برای درک فناوری‌نانو جهت افرادی که دارای ارزش‌های مختلف هستند، مناسب است.

لازم به ذکر است که این مطالعه با حمایت بنیاد ملی علوم آمریکا، صندوق سرمایه گذاری اُسکار در دانشکده حقوق یال و پروژه نانو‌فناوری‌های نوظهور انجام شد.

در پروژه شناخت فرهنگی دانشکده حقوق یال، تیمی از محققان بین رشته‌ای از دانشگاه یال، دانشگاه واشنگتن، دانشگاه جورج واشنگتن و دانشگاه کلورادو حضور دارند. مطالعات این پروژه نشان می‌دهد که ارزش‌های افراد، دیدگاه‌های آنها را در زمینه ریسک‌های اجتماعی مختلف مانند تغییرات محیطی فناور‌ی‌نانو و … تحت تأثیر قرار میدهد.