اولویت روسیه برای ایجاد منطقه ویژه فناوری‌نانو در سن پترزبورگ

سن پترزبورگ از نظر پیشرفت‌های علمی و فناورانه، پتانسیل آموزش عالی، تقاضا برای نوآوری از طرف بخش صنعت، منحصربه‌فرد است. به خاطر این شرایط، این منطقه یکی از اولویت‌های منطقه‌ای اصلی روسیه برای حمایت از توسعه صنعت نانو در این کشور است.

براساس توافق‌نامه همکاری جدید، ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO) طی ۷ سال
آینده با منطقه سن پترزبورگ در زمینه موضوعات زیر همکاری خواهد کرد:

• اجرای سیاست دولت در زمینه فناوری‌نانو ؛

• فراهم کردن شرایط استفاده تجاری از نتایج فعالیت‌های فنی و تحقیقاتی در زمینه
فناوری و صنعت نانو؛

• اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در زمینه فناوری‌نانو؛

• اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه آموزش و تربیت نیروی انسانی در زمینه صنعت
نانو.

سن پترزبورگ ششمین منطقه روسیه است، که توافق‌نامه همکاری با ستاد فناوری‌نانوی
این کشور (RUSNANO) امضا کرده است. RUSNANO تاکنون توافق‌های مشابه‌ای با مناطق
تامسک و اسوردلوفسک، جمهوری تاتارستان، مسکو ومنطقه مسکو امضا کرده است.

در چارچوب این توافق‌نامه، RUSNANO به دنبال ایجاد مرکز مشاوره و اطلاعات شرکت‌های
نوآور در این منطقه است.

تاکنون نزدیک به ۷۰ پروژه در زمینه‌های الکترونیک، مهندسی انرژی و مهندسی ماشین‌آلات،
از منطقه سن پترزبورگ برای تأمین منابع مالی مورد نیاز، به ستاد فناوری‌نانوی
روسیه ارسال شده است. یکی از پروژه‌هایی که به‌وسیله‌ی دانشمندان سن‌پترزبورگ
آغاز شده است، ساخت نسل جدید محصولات سبک است که به تازگی ستاد فناوری‌نانوی
روسیه سرمایه‌گذاری در آن را تایید کرده است.

به گفته والنتینا مات‌وین‌کو، این توافق‌نامه، سند راهبردی آتی سن پترزبورگ در
توسعه نظام نوآوری منطقه‌ای خواهد بود. این سند امکان انجام پروژه‌های مختلف در
زمینه فناوری‌نانو را به‌صورت کارآمدتر فراهم کرده تا از این طریق بنوانند
حمایت مالی ستاد نانوی روسیه را جلب کنند. در عوض منطقه سن‌پترزبورگ نیز از
شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌نانو حمایت خواهد کرد.

همچنین در چارچوب این توافق‌نامه، طرفین در زمینه برگزاری همایش‌های بین‌المللی
فناوری‌نانو با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

در حال حاضر منطقه ویژه فناوری‌نانو در روسیه وجود ندارد. به گفته آناتولی
چیوبایس، رییس ستاد فناوری‌نانوی روسیه، این منطقه به زودی ایجاد خواهد شد. این
هدف تنها از طریق جابه‌جایی کل پتانسیل تمام مناطق روسیه، ممکن خواهد شد.

سن پترزبورگ از نظر پیشرفت‌های علمی وفناورانه، پتانسیل آموزش عالی، تقاضا برای
نوآوری از طرف بخش صنعت، منحصربه‌فرد است. به خاطر این شرایط، این منطقه یکی از
اولویت‌های منطقه‌ای اصلی روسیه برای حمایت از توسعه صنعت نانو در این کشور است.