ارائه روشی جدید برای سنتز نانوبلور مس در دانشگاه تهران

محققان دانشگاه تهران، نانوبلورهای مس را به روش احیای مکانیکی – شیمیایی اکسید مس (Cu2O) تولید نموده و سینتیک آن را مورد بررسی قراردادند.

محققان دانشگاه تهران، نانوبلورهای مس را به روش احیای مکانیکی – شیمیایی اکسید مس (Cu2O) تولید نموده و سینتیک آن را مورد بررسی قراردادند.

سعید شیبانی، دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران، درباره‌ی استفاده از آلیاژسازی مکانیکی گفت: ”تهیه مواد با ساختار نانومتری از جمله مهم‌ترین کاربردهای فرآیند آسیاکاری و آلیاژسازی مکانیکی محسوب می‌شود. در حال حاضر تحقیقات و مطالعات بسیار زیادی در ارتباط با صنعتی کردن این شاخه از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی در جریان است. آلیاژسازی مکانیکی در زمینه مکانیکی- شیمیایی برای احیای برخی از اکسیدها به کمک آسیاکاری پودرهای اکسیدی با عامل احیا کننده در دمای محیط به کار گرفته ‌شده است“.

مهندس شیبانی، اظهار داشت: ”در این پژوهش، سینتیک تولید پودر مس با ساختار نانوبلوری، به روش احیای مکانیکی‌ـ شیمیایی اکسید مس (Cu2O)، به‌وسیله گرافیت در حالت جامد و با استفاده از آسیاب پر انرژی سیاره‌ای، بررسی شده است. نتایج، حاکی از تولید نانوبلور مس از (Cu2O)، به‌صورت یک فرآیند تک ‌مرحله‌ای است“.

وی، با بیان این مطلب که ”خواص محصول به‌وسیله‌ی میکروسکپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) ارزیابی شده‌است و اندازه متوسط نانوبلورهای مس تهیه‌شده پس از ۳۰ ساعت آسیاکاری، ۲۷ نانومتر است“، افزود: ”این نانو‌پودر، در صنایع میکروالکترونیک (تولید انواع خازن، الکترود و ترمینال‌ها) و بهبود هدایت حرارتی سیالات هادی گرما، کاربرد دارد“.

به گزارش بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، این روش تهیه نانوبلور مس به عنوان پتنت در داخل کشور به ثبت رسیده است.

جزئیات این پژوهش که در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد و با هدایت دکتر ابوالقاسم عطائی و دکتر سعید حشمتی‌منش از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، انجام شده‌، در مجله International Journal of Modern Physics B 22 (صفحات ۲۹۶۹-۲۹۶۲، سال ۲۰۰۸) منتشر گردیده است.