نگرش‌های مشابه شهروندان انگلیس و آمریکا نسبت به فناوری نانو

عامه‌ی مردم در ایالات متحده‌ی آمریکا و انگلیس دیدگاه‌های بسیار مثبتی در زمینه‌ی فناوری نانو، کاربردهای مختلف آن در صنایع مختلف و آینده این فناوری نوظهور دارند. در این مطالعه تلاش شده تا دیدگاه مردم نسبت به ریسک‌های فناوری نانو در حوزه‌های کاربردی مختلف به طور مجزا بررسی شود.

عامه‌ی مردم در ایالات متحده‌ی آمریکا و انگلیس دیدگاه‌های بسیار مثبتی در
زمینه‌ی فناوری نانو، کاربردهای مختلف آن در صنایع مختلف و آینده این فناوری
نوظهور دارند. در این مطالعه تلاش شده تا دیدگاه مردم نسبت به ریسک‌های فناوری
نانو در حوزه‌های کاربردی مختلف به طور مجزا بررسی شود.
فناوری نانو از جمله فناوری‌های نوظهوری است که باعث افزایش توجه مردم به ریسک‌های
زیست‌محیطی و سلامت آن شدهاست.
بر اساس مطالعه‌ای که نتایج آن به تازگی در مجله‌ی «ماهیت فناوری نانو» منتشر
شده است، عامه‌ی مردم در دو کشور ایالات متحده آمریکا و انگلیس دیدگاه‌های
بسیار مثبتی در زمینه‌ی فناوری نانو، کاربردهای مختلف آن در صنایع مختلف وآینده‌ی
این فناوری نوظهور دارند.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مردم هر دو کشور در مقایسه با کاربردهای
سلامت این فناوری نسبت به کاربردهای فناوری نانو در زمینه‌ی انرژی خوشبین‌تر
هستند.
در چارچوب این مطالعه، همزمان چهار کارگاه در سانتاباربارا، کاردیف و ولز
برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه‌ها، درباره‌ی کاربردهای فناوری نانو در
بخش‌های انرژی و سلامت تبادل نظر کردند.
این مطالعه در ایالات متحده‌ی آمریکا به‌وسیله‌ی مرکز فناوری نانو در جامعه
واقع در دانشگاه کالیفرینا و سانتاباربارا که وابسته به بنیاد ملی علوم این
کشور است، انجام شد. همچنین در انگلیس نیز این مطالعه با همکاری گروهی از
محققان دانشکده‌ی روانشناسی دانشگاه کاردیف انجام شد.
بر اساس این مطالعه، مردم هر دو کشور نسبت به کاربردهای انرژی فناوری نانو در
مقایسه با کاربردهای سلامت این فناوری از نظر ریسک‌ها و مزایا خوشبین‌تر بودند.
بسیاری از تحقیقاتی که در زمینه ایمنی فناوری نانو، در آمریکا و سایر کشورها
انجام می‌شوند، بر موضوع عمومی «ریسک فناوری نانو» تمرکز دارند. در حالی که این
مطالعه یک گام فراتر رفته و با دقت‌‌نظر بیشتر، به دنبال‌شناسایی تفاوت
دیدگاه‌ها در حوزه‌های کاربردی مختلف است. به عبارت دیگر در این مطالعه تلاش شد
تا دیدگاه مردم در زمینه ریسک فناوری نانو در حوزه‌های کاربردی مختلف این
فناوری به طور مجزا و مستقل بررسی شود.
در چارچوب این مطالعه برای اولین بار دیدگاه‌های مردم در زمینه‌ی فناوری نانو،
همزمان در دو کشور مختلف بررسی شد. در این مطالعه نیاز به فناوری‌های جدید
انرژی مبتنی بر نانو مورد تأکید واقع شده، مزایای این فناوری‌ها در مقایسه با
ریسک‌های آن بسیار بیشتر مد نظر قرار گرفته است.
برخی از یافته‌های کلیدی این مطالعه عبارتند از:
۱٫ بیشتر شرکت‌کنندگان در این بررسی بر مزایای فناوری نانو تأکید ‌می‌کردند تا
ریسک‌های آن و شرکت‌کنندگان نیز نسبت به کاربردهای آتی و مزایای فناوری‌های
جدید برای جامعه بسیار خوشبین بودند. این الگو برای شهروندان آمریکایی و
انگلیسی حاضر در کارگاه‌ها بسیار شبیه به هم بود؛
۲٫ تفاوت‌هایی نیز بین دو کشور وجود داشت، شهروندان انگلیسی از بحث‌های
فناورانه اخیر و ناکامی‌های مدیریت ریسک آگاه‌تر بودند، لذا خواهان بررسی بیشتر
ریسک‌های آتی فناوری نانو بودند؛
۳٫ بدون در نظرگرفتن کشورها، هنگامی که مشارکت‌کنندگان در کارگاه‌ها، در مورد
کاربردهای مختلف فناوری نانو را بحث و بررسی می‌کردند، تفاوت‌های چشمگیری بین
دیدگاه‌های آنان مشخص می‌شد. برای شرکت‌کنندگان هر دو کشور این سؤال مطرح بود
که آیا محققان، صنعت و دولت‌ها در آینده می‌توانند توسعه فناوری نانو را کاملاً
مدیریت و کنترل کنند.