همکاری کانادا و برزیل در زمینه‌ی فناوری نانو

کانادا و برزیل در چارچوب توافق‌نامه‌ای جدید، در خصوص فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های جدید در زمینه‌های مختلف فناوری نانو همکاری خواهند کرد.

کانادا و برزیل در چارچوب توافق‌نامه‌ای جدید، در خصوص فعالیت‌های تحقیق و
توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های جدید در زمینه‌های مختلف فناوری نانو همکاری
خواهند کرد.
وزیر تجارت بین المللی کانادا و وزیر علم و فناوری کشور برزیل، توافق‌نامه‌ی
همکاری‌ای در زمینه‌ی علم، فناوری و نوآوری امضا کردند. دو طرف در چارچوب این
توافق‌نامه، در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های جدید در زمینه‌های
مختلف فناوری نانو همکاری خواهند کرد.
دولتمردان کانادا به اهمیت مشارکت در تحقیق و توسعه‌های بین‌المللی و نقش مهم
علم و فناوری در اقتصاد جدید پی برده‌ و در این مسیر با کشورهای مختلف دنیا
پیمان‌های همکاری امضا کرده‌اند.
به گفته‌ی وزیر تجارت بین‌المللی کانادا، این توافق‌نامه باعث ارتقای همکاری‌های
بیشتری در زمینه‌ی تحقیق و توسعه‌ی بین برزیل و کانادا در زمینه‌های مورد علاقه
دو طرف خواهد شد. زمینه‌های همکاری عبارتند از: فناوری نانو، هوا- فضا، کشاورزی،
زیست‌فناوری، داروسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه انرژی تجدید‌پذیر.
در قالب توافق‌نامه‌ی جدید دولت کانادا طی دو سال آینده مبلغ ۵/۱ میلیون دلار
برای دلار برای تحقق اهداف توافق نامه، سرمایه‌گذاری خواهد کرد. منابع مالی
موجود برای حمایت از اجرای همکاری‌های تحقیق و توسعه و قراردادهای همکاری بین
شرکت‌های کانادایی و برزیلی، دولت‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی و علمی
اختصاص خواهند یافت. طی برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است نیمی از هزینه‌های این
همکاری‌ها از این منابع مالی تأمین شود. توافق‌نامه‌ی جدید علم و فناوری، باعث
ارتقای روابط تجاری و سیاسی کانادا با دهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد.