توسعه راهبرد استاندارد جدید برای اندازه‌گیری انتشار نانومواد

سازمان توسعه استانداردها (ASTM)، یک راهبرد استاندارد جدید با عنوان ASTM E2490–۰۸ برای اندازه‌گیری توزیع و انتشار نانومواد معلق به روش طیف‌سنجی همبستگی فوتون (PCS) ارائه کرده است.

سازمان توسعه استانداردها (ASTM)، یک راهبرد استاندارد جدید با عنوان ASTM
E2490–۰۸ برای اندازه‌گیری توزیع و انتشار نانومواد معلق به روش طیف‌سنجی
همبستگی فوتون (PCS) ارائه کرده است.

PCS از معدود تکنیک‌هایی است که قادر است اندازه‌گیری انتشار ذرات کوچک را در
مقیاس نانو انجام دهد. ASTM E2490–۰۸ بیان‌‌گر تکنیکی است که به طور کلی در
دامنه نانو ذرات استفاده می‌شود.

تکنیک PCS معمولا برای ذرات معلق مواد جامد در یک حامل مایع به کار می‌رود. این
تکنیک یکی از روش‌های بنیادی در این زمینه محسوب می‌شود. این اندازه‌گیری مبتنی
بر مکانیک مایعات بوده و بنابراین اطلاعات اندازه را در سطح معلق (معمولا آب)
ارائه می‌کند. بنابراین قطر مکانیک مایعات قطعا از قطر اندازه‌های دیگر که توسط
سایر تکنیک‌ها تفکیک می‌شوند، متفاوت است. لازم است استفاده کنندگان از تکنیک
PCS، برای انجام مقایسه بین تکنیک‌های مختلف، از توزیع تشریح‌کننده‌های مختلف
قطر ذرات مطلع باشند.

در حال حاضر این تکنیک به طور گسترده در صنعت و دانشگاه به عنوان یک ابزار
تحقیق و توسعه و یک روش کنترل کیفیت برای تعیین مشخصات سیستم‌های کوچک‌تر از
میکرو استفاده می‌شود.