حمایت های ستاد در بهمن ماه ۱۳۸۷ (بخش اول)

در بهمن ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۳۰ مورد مردود، ۴۰ مورد ناقص و ۱۴۴ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در بهمن ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۳۰ مورد مردود، ۴۰ مورد ناقص و ۱۴۴ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر هستند:

۸۰ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
۱۸ مورد پایان نامه دکتری
۳۰ مورد مقاله ISI
12 مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور
۳ مورد مقاله علمی – پژوهشی
۱ مورد مأموریت فناوری

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
تمامی افرادی که اطلاعات آنان از جمله شماره حساب  ناقص دارند باید به بخش آنلاین حمایتهای تشویقی مراجعه و اطلاعات خود را به روز کنند و در صورتی که تاکنون در این بخش ثبت نام نکرده اند ثبت نام آنلاین انجام دهند.