سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون یورویی انگلیس در حوزه فناوری‌نانو

کل میزان این سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵۰ میلیون یورو است که به سازمان‌های انگلیسی علاقمند به انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک در حوزه میکرو و فناوری‌نانو در طی ۱۲ ماه آینده اختصاص داده خواهد شد.

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (NanoKTN) یکی از شبکه‌های اصلی دانش‌محور میکرو و فناوری‌نانو، از یکی از بزرگترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری انگلیس در حوزه میکرو و فناوری‌نانو حمایت می‌کند.

کل میزان این سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵۰ میلیون یورو است که به سازمان‌های انگلیسی علاقمند به انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک در حوزه میکرو و فناوری‌نانو در طی ۱۲ ماه آینده اختصاص داده خواهد شد.

این منابع مالی با همکاری کمیسیون اروپا، کمیته راهبرد فناوری انگلیس و کمیته تحقیقات علوم فیزیک و مهندسی این کشور تامین خواهد شد. این منابع مالی فعالیت‌های مختلف از تحقیقات پایه گرفته تا اجرای کامل صنعتی و همچنین فعالیت‌های مدیریت ریسک را دربر می‌گیرد.

سازمان‌های انگلیسی برای توسعه برنامه‌های خود طی ۲ تا ۵ سال آینده باید طرح‌های مناسب در این زمینه ارائه کنند. سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و محلی انگلیس از طریق NanoKTN، سازمان خدمات قراردادهای ملی (NCP) و شبکه‌های سازمانی اروپا (EEN’s) حمایت‌های خود را به طرح‌های سازمان‌های مختلف ارائه می‌کنند.

کمیته راهبرد فناوری انگلیس در اواخر پاییز سال ۲۰۰۸ میلادی مبلغ ۷۲ میلیون یورو برای پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک فناوری‌نانو در زمینه‌های تولید با ارزش افزوده بالا، فتونیک، تولید و عرضه انرژی و امنیت شبکه اختصاص داد.

انگلیس با داشتن زیرساخت‌های دانشگاهی و تخصصی مختلف، پتانسیل بالایی برای رشد سریع در بازار علم و فناوری‌نانو را دارد.