تدابیر دولت روسیه برای توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در فناوری‌نانو

بر اساس قانون جدید، ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO) نیز به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران خبره شناخته شد، به طوری که این ستاد اجازه دارد سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متقابل و بسته را خریداری کرده و در پروژه‌های فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کند.

مدودف، رییس جمهور روسیه، قانونی را به امضا رساند که
بر اساس آن مجموعه‌ای ازسازمان‌های مطرح این کشور به عنوان سرمایه‌گذاران
خبره در بازار سهام فعالیت خواهند کرد.

بر اساس این قانون ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO) نیز به عنوان یکی از
سرمایه‌گذاران خبره شناخته شد، به طوری که این ستاد اجازه دارد سهام
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متقابل و بسته را خریداری کرده و در
پروژه‌های فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کند.

تا سال ۲۰۰۷ فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به شدت درگیر قوانین و
مقررات مختلف بوده که این امر انتقادات بازار سرمایه را به همراه داشت. این
اصلاحیه در قانون فدرال به شماره ۱۵۶-FZ در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در
تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۷ انجام شد. این اصلاحیه بستر مناسبی برای تدوین مقررات
در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.

بر اساس اصلاحیه جدید که از اول ماه مارس ۲۰۰۹ اجرا خواهد شد، سهام
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تنها به سرمایه‌گذاران خبره اختصاص داده
خواهد شد. این طبقه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه فعالیت‌های
نوآورانه شرکت‌ها هستند. بعلاوه این ساختارهای سازمانی و قانونی صندوق‌های
سرمایه‌گذاری برای تخصیص منابع مالی خطرپذیر جهت توسعه‌های فنی و علمی
بهینه هستند. به اعتقاد دولت‌مردان روسی، توسعه پایدار فناوری‌نانو در این
کشور در گرو توسعه سرمایه‌گذاری‌خطر پذیر در این حوزه است.