سرمایه‌گذاری ۷۵/۳ میلیون یورویی دانمارک در زمینه فناوری‌نانو

دولت دانمارک حدود ۷۵/۳ میلیون یورو برای تاسیس مرکز جدید داروسازی مبتنی بر فناوری‌نانو و سم‌شناسی این فناوری در دانشکده علوم داروسازی دانشگاه کپنهکاگ، سرمایه‌گذاری می‌کند.

دولت دانمارک حدود ۷۵/۳ میلیون یورو برای تاسیس مرکز جدید داروسازی مبتنی بر فناوری‌نانو و سم‌شناسی این فناوری در دانشکده علوم داروسازی دانشگاه کپنهکاگ، سرمایه‌گذاری می‌کند.

این میزان حمایت از طرف کمیته تحقیقات راهبردی دانمارک ارائه شده است. توسعه دامنه گسترده‌ای از نانومواد کلیدی از اهداف اصلی اختصاص این میزان اعتبار به حوزه فناوری‌نانو است. این مواد، مبانی تشخیص بیماری‌ها، کنترل و درمان آنها را تغییر خواهند داد.

تحقیقات در زمینه دارورسانی هدفمند، عوامل تشخیص و درمان، از طریق روش‌های وریدی در راس پروژه‌های تحقیقاتی نانوپزشکی است.

به اعتقاد محققان، آینده نانوپزشکی پلیمری و دقیق وابسته به طراحی منطقی مواد و ابزارهای مبتنی بر فناوری‌نانو و با اتکا بر درک دقیق و مشروح فرایندهای زیست‌شناسی است.

تحقیقات اولیه این مرکز جدید بر داروسازی مبتنی بر فناوری‌نانو و سم‌شناسی نانو برای حل مبنای ملکولی عملکرد نانومواد و سم‌شناسی آنها از طریق ارزیابی‌های « فعالیت ساختارها» در سطح سلولی و حیوانی به همراه بهبود عملکرد روش‌های نانوزیست‌فناوری پیشرفته، است.

انتظار می رود که این رویکرد منسجم و بین رشته‌ای نسبت منفعت به ریسک درمان‌ها را بهبود بخشد. همچنین انتظار می‌رود که این مرکز یادداشت‌تفاهم‌های الگوبرداری برای ارزیابی سم‌شناسی نانوپزشکی در حیوانات را در سطح ملکولی و سلولی برای ارائه رویه‌های سم‌شناسی استاندارد در تحقیق و توسعه نانوپزشکی ارائه کند.

استفاده ایمن از سیستم‌های دارورسانی نانوذرات باعث صرفه‌جویی‌های ارزی بسیار زیادی برای دانمارک و اتحادیه اروپا خواهد شد.