سمینار آموزشی استانداردسازی در فناوری نانو برگزار شد

سمینار آموزشی با عنوان «استانداردسازی در فناوری نانو» توسط کمیته‌ی استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و حضور شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه فناوری نانو، روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه برگزار شد.

سمینار آموزشی با عنوان «استانداردسازی در فناوری نانو» توسط کمیته‌ی استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و حضور شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه فناوری نانو، روز یکشنبه ۲۷ بهمن‌ماه برگزارشد.

این سمینار با هدف آشنایی شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی با استانداردسازی در فناوری نانو و ایجاد همکاری بین کمیته استانداردسازی فناوری نانو و این مراکز و شرکت‌ها، به‌منظور رسیدن به استانداردهای فناوری نانو مورد نیاز کشور، در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزارگردید.

در این سمینار، ابتدا آقای دکتر رشیدی، رئیس مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت، فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام‌شده و درحال انجام این مرکز در زمینه فناوری نانو را ارائه‌نموده و برنامه‌های آتی مرکز را نیز معرفی‌کردند.

سپس، آقای دکتر بیت‌اللهی، رئیس کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران، درمورد وضعیت استانداردسازی فناوری نانو در جهان صحبت‌نموده و به‌صورت مختصر، درباره ضرورت استانداردسازی در فناوری نانو، معرفی کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو و فعالیت‌های آن، معرفی سازمان‌های فعال در زمینه فناوری نانو و همچنین معرفی فعالیت‌های کمیته‌های ملی استانداردسازی فناوری نانو در سایر کشورها، سخنانی را بیان داشتند.

آقای مهندس اسدی فرد، دبیر کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران، سخنران بعدی این سمینار بودند که مطالبی با عنوان «فعالیت‌ها و برنامه‌های کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران» ارائه کردند. در این سخنرانی، مطالبی در مورد تاریخچه تشکیل کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران، فعالیت‌های انجام شده در این کمیته، برنامه‌های آینده کمیته، زمینه‌های مشارکت شرکت‌های فعال در فناوری نانو در کمیته، اولویت‌های استانداردسازی در فناوری نانو، چالش‌ها و پیشران‌های موجود در استانداردسازی فناوری نانو ارائه شد.

در ادامه خانم مهوش سیفی، مشاور ریاست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سخنانی با موضوع روش‌های تدوین استانداردهای بین المللی ایرادنمودند. اهم مطالب ارائه شده در این سخنرانی شامل تعریف استاندارد، انواع استانداردها، ساختار ایزو، چگونگی تدوین و تصویب استانداردهای بین المللی، معرفی کمیته سیاست گذاری در ایزو، آمار استانداردهای منتشرشده و در دست تدوین در ایزو بود.

ارائه بعدی این سمینار توسط خانم مهندس موسوی، کارشناس اندیشگاه فناوری نانو وزارت بهداشت، صورت‌گرفت. در این سخرانی مطالبی درمورد وضعیت کنونی بازار نانوپزشکی، مسائل پیش روی تولیدکنندگان، ضرورت ارزیابی ریسک‌ها، چگونگی تشکیل کمیته مربوط به استانداردهای نانو در وزارت بهداشت، دسته‌بندی محصولاتی که در معاونت غذا و دارو، مورد بررسی قرارگرفت.

آخرین سخنرانی، توسط آقای مهندس گلستانی پور، کارشناس شرکت کفا، با موضوع «معرفی واحد بررسی مقیاس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو» انجام‌شد. عنوان‌های ارائه‌شده در این سخنرانی عبارت بوند از: چگونگی همکاری شرکت کفا با ستاد، فرایند بررسی مقیاس محصولات نانو در شرکت کفا، گزیده‌ای از روش‌های آزمون مواد و محصولات و محصولات تأییدشده در این واحد.

پس از اتمام ارائه‌ها، در جلسه پرسش و پاسخ، سوؤالات مطرح‌شده از طرف شرکت‌کنندگان مورد بحث قرارگرفت و پاسخ داده‌شد.