حمایت های ستاد در بهمن ماه ۱۳۸۷ (بخش دوم)

در بهمن ماه ۱۳۸۷، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۸۵ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۶ مورد مردود، ۱۲ مورد ناقص و ۱۵۷ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

New Page 1

 در بهمن ماه ۱۳۸۷، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۸۵ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۶ مورد مردود، ۱۲ مورد ناقص و ۱۵۷ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

  • ۷۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
  • ۱۷ مورد پایان نامه دکتری
  • ۵۷ مورد مقاله ISI
  • ۶ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به‌عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب سیبای بانک ملی شخصی (به نام خود شخص) می‌باشند.

افراد برای ارسال شماره حساب خود باید به بخش حمایت‌های تشویقی سایت ستاد مراجعه کرده و در صورتی که تاکنون در بخش آنلاین ثبت نام نکرده‌اند، اطلاعات فردی خود را وارد کنند.

لازم به ذکر است پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها منوط به داشتن شماره حساب هر دو فرد (دانشجو و استاد راهنما) است.