تلاش برای ارائه رویکرد استاندارد در شناسایی ریسک‌های نانومواد تولیدی

دولت سوییس به تازگی ماتریس اقدامات احتیاطی جدیدی برای تولید نانومواد ارائه کرده است. این ماتریس به این خاطر طراحی شده است که شرکت‌های تجاری و صنعتی در شناسایی ریسک‌های نانومواد تولیدی از یک رویکرد استاندارد استفاده کنند.

دولت سوییس به تازگی ماتریس اقدامات احتیاطی جدیدی برای تولید نانومواد ارائه کرده است. این ماتریس به این خاطر طراحی شده است که شرکت‌های تجاری و صنعتی در شناسایی ریسک‌های نانومواد تولیدی از یک رویکرد استاندارد استفاده کنند. ماتریس مذکور به مدت یک سال آزمایش خواهد شد تا با نیازها و تجارب به دست آمده توسط استفاده‌کنندگان منطبق شود.

این ماتریس توسط اداره فدرال سلامت عمومی (BAG) و با همکاری اداره فدرال محیط زیست (FOEN) سوییس توسعه یافته است. این ابزار می‌تواند به طور منسجم ریسک‌های بالقوه حاصل از نانومواد تولیدی را اندازه‌گیری کند.

هدف از طراحی این ماتریس، کمک به شرکت‌های تجاری و صنعتی برای ارزیابی محصولات و فرایند‌های تولیدی خود است. در صورتی که خطری نیز شناسایی شد، با استفاده از آن اقدامات پیشگیرانه در سطح محیط زیست و سلامت اتخاذ می‌شود.

ماتریس اقدامات احتیاطی در توسعه محصولات جدید، به عنوان مبنای مدیریت ریسک استفاده شده و امکان انجام تجزیه ‌و تحلیل‌های اولیه با استفاده از دانش موجود و تعیین اینکه آیا کنترل‌های دقیق‌تری لازم است، را ممکن می‌سازد.

این ماتریس در حال حاضر توسط سازمان‌های ملی و بین‌المللی آزمایش می‌شود. سازمان‌های تجاری و صنعتی، محققان، سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و محیط زیست در توسعه این پروژه مشارکت داشته‌اند.

ماتریس اقدامات احتیاطی در زمینه تولید نانومواد در چارچوب برنامه عملیاتی نانومواد تولیدی سوییس در آوریل ۲۰۰۸ توسط کمیته فدرال سوییس طراحی شد.