ابزار کمک به تصمیم‌گیران اروپایی در حوزه فناوری‌نانو

پروژه نظارت بر فناوری‌نانو (observatoryNANO) برای کمک به تصمیم‌گیران دولتی، صنعتی و مالی اروپا در زمینه‌های نوظهوری چون علم و فناوری‌نانو، طراحی شده است.


New Page 1

تصمیم‌گیران دولتی، صنعتی و مالی اروپا برای
تصمیم‌گیری‌های خود در زمینه‌های نوظهوری چون علم و فناوری‌نانو،
فاقداطلاعات عینی و مناسب هستند.

در این راستا پروژه نظارت بر فناوری‌نانو (observatoryNANO)، این مساله را
از طریق انجام همکاری‌های گسترده‌ با جامعه جهانی متخصصان، برای تکمیل
مطالعات خود در زمینه ادبیات علمی، پتنت‌ها و گزارش‌های سازمان‌ها و
پروژه‌های مختلف در این حوزه مدنظر قرار داده است. در حال حاضر پیشرفت‌هایی
نیزدر ۱۰ زمینه هوا- فضا؛ خودرو و حمل و نقل؛ غذا؛ شیمی ومواد؛ ساختمان
سازی؛ انرژی؛ محیط زیست؛ سلامت؛ پزشکی و نانوزیست‌فناوری؛ امنیت؛ و نساجی
در چاررچوب این پروژه حاصل شده است.

در نوزدهم مارس ۲۰۰۹، همایشی در شهر لندن برگزار خواهد شد تا در قالب آن
توسعه‌های اخیر علم و فناوری‌نانو در بخش‌های مختلف صنعتی و اثرات اقتصادی-
اجتماعی این فناوری‌ بر بازار جهانی بحث و بررسی شوند.

همچنین در این رویداد به طور خلاصه فعالیت‌های انجام شده در سال اول این
پروژه ارائه شده و این فرصت را برای مشارکت‌کنندگان فراهم می‌کند تا با
همکاران پروژه ملاقات کرده و نسبت به چگونگی تکامل فناوری‌نانو بر اساس
جنبه‌های مختلفی مانند جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی، فناورانه و همچنین
در نظر گرفتن مسائل ایمنی، زیست‌محیطی و سلامت این فناوری مطلع شوند.

همچنین این رویداد مبنایی است تا افراد از طریق آن بتوانند در فرایندهای
مشارکت‌های آینده شرکت کرده و نظرات خود را در چارچوب گزارش‌ها و تجزیه و
تحلیل‌ها به سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا ارائه کنند.