حمایت ۶۰ میلیون ریالی باشگاه نانو از فعالیت‌های ترویجی در دی و بهمن ۱۳۸۷

دومین سال اجرای «آیین‌نامه‌ی حمایت ستاد فناوری نانو از سمینارها و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو» در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ آغاز گردید، وظیفه‌ی ارزیابی و حمایت از این دوره‌ها در سال جدید به باشگاه نانو (www.nanoclub.ir) سپرده‌شده‌است. بر اساس آمار این باشگاه، در دوماهه‌ی اول این دوره (دی و بهمن) ۵۲ برنامه و در نیمه‌ی ‌اول اسفندماه، ۱۳ برنامه برگزار گردیده‌است که در مقایسه با ۷۷ برنامه‌ای که در طول سال اول انجام شده بود، حاکی از رشد فزاینده‌ی فعالیت‌های ترویجی ستاد فناوری نانو است.

دومین سال اجرای «آیین‌نامه‌ی حمایت ستاد فناوری نانو از سمینارها و کارگاه‌های آموزشی فناوری نانو» در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ آغاز گردید، وظیفه‌ی ارزیابی و حمایت از این دوره‌ها در سال جدید به باشگاه نانو (www.nanoclub.ir) سپرده‌شده‌است. بر اساس آمار این باشگاه، در دوماهه‌ی اول این دوره (دی و بهمن) ۵۲ برنامه و در نیمه‌ی ‌اول اسفندماه، ۱۳ برنامه برگزار گردیده‌است که در مقایسه با ۷۷ برنامه‌ای که در طول سال اول انجام شده بود، حاکی از رشد فزاینده‌ی فعالیت‌های ترویجی ستاد فناوری نانو است.

حوزه‌ی دانشجویی، ۱۱ مورد (۱۷ درصد) از این دوره‌ها را به خود اختصاص داده که در قالب دو سمینار تخصصی و ۹ سمینار عمومی برگزار گردیده‌است. استان‌های اصفهان، تهران، یزد، خوزستان و گیلان به‌عنوان میزبان این سمینارها توانستند زمینه‌ساز آشنایی ۱۳۰۰ دانشجو با علوم و فناوری نانو باشند. تاکنون گزارش پایانی شش مورد از این سمینارها به دفتر حمایت تشویقی باشگاه نانو ارسال گردیده و در مجموع مبلغ ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال را به خود اختصاص داده‌است.

حوزه‌ی دانش‌آموزی با ۵۴ دوره، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌است. نتیجه‌ی فعالیت‌های ترویجی حوزه‌ی دانش‌آموزی در این بازه زمانی سه سمینار دبیران، ۱۲ سمینار دانش‌آموزی و ۴۲ دوره‌ی کارگاهی دانش‌آموزی است. استقبال از دوره‌های کارگاهی و افزایش تعداد آنها در مقابل سمینارها، حاکی از تقویت جنبه‌های آموزشی فعالیت‌های باشگاه است. این امر می‌تواند نویدبخش افزایش سطح و عمق آموزش دانش‌آموزان باشد.

اصفهان، تهران، فارس، لرستان، مازندران، یزد، خراسان رضوی و گلستان استان‌هایی هستند که برای دانش‌آموزان خود فرصت آشنایی با علوم و فناوری نانو را فراهم نموده‌اند. در این میان استان‌های فارس و لرستان برای اولین بار با بهره‌مندی از حمایت‌های تشویقی ستاد، توانستند طی برگزاری این دوره‌ها ۴۴۱۳ دانش‌آموز و ۳۴۰ دبیر با علوم و فناوری نانو آشنا گردیده‌اند.

نکته‌ی قابل توجه ناکافی بودن تعداد سمینارها و دوره‌های آموزشی دبیران است. این امر ضرورت همکاری وزارت آموزش و پرورش در امر ترویج علوم و فناوری نانو را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

تاکنون گزارش پایانی ۱۴ مورد از سمینارها و دوره‌های دانش‌آموزی به دفتر حمایت تشویقی باشگاه نانو ارسال گردیده و در مجموع مبلغ ۴۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به آنها اختصاص یافته‌است. شایان ذکر است با توجه به سهم بالای دوره‌های کارگاهی (۷۷ درصد) و به‌ دنبال آن زمان طولانی‌تر برگزاری آنها، تعداد قابل توجهی از این دوره‌‌ها هنوز به اتمام نرسیده‌است.

مراکز آموزشی، پژوهش‌سراها و دیگر شهرستان‌هایی که تمایل به برگزاری دوره‌های مشابه دارند، می‌توانند با باشگاه نانو [tel-باشگاه نانو] تماس بگیرند. گفتنی است این باشگاه علاوه ‌بر حمایت مالی، می‌تواند این مجموعه‌ها را در تأمین مدرس و تدوین محتوا نیز یاری رساند، در ضمن. استان‌هایی که تاکنون از سهمیه‌ی حمایت تشویقی خود استفاده ننموده‌اند، در اولویت هستند.

آیین‌نامه حمایت از برنامه‌‌های آموزش و ترویج فناوری نانو بخش ترویج سایت ستاد فناوری نانو موجود است.