آموزش کاربرد فناوری نانو در علوم مهندسی و پزشکی به دانش‌آموزان شاهین‌شهری

شرکت نانوزیست فناوری آپادانا، با حمایت باشگاه دانش‌آموزی نانو، سمینار آشنایی با مفاهیم و کاربرد علوم و فناوری نانو در صنایع مختلف را برای ۲۴۰ دانش‌آموز دختر و پسر اصفهانی در ۱۹ اسفند ۸۷ در دو نوبت صبح و عصر در پژوهش‌سرای شاهین‌شهر اصفهان برگزار می‌کند.

 شرکت نانوزیست فناوری آپادانا، با حمایت
باشگاه دانش‌آموزی نانو، سمینار
آشنایی با مفاهیم و کاربرد علوم و فناوری نانو در صنایع مختلف را برای ۲۴۰
دانش‌آموز دختر و پسر اصفهانی در ۱۹ اسفند ۸۷ در دو نوبت صبح و عصر در
پژوهش‌سرای شاهین‌شهر اصفهان برگزار می‌کند.

در این سمینار فرشته خدابین در رابطه با ضرورت آشنایی با فناوری نانو، دکتر
بهارک حسین‌خانی با موضوع کاربرد نانو در علوم پزشکی و مهندس حمید‌رضا دستجرد
در مورد کاربرد نانو در علوم مهندسی، سخنرانی خواهند کرد.

گفتنی است؛ به شرکت‌کنندگان در این سمینار، گواهی‌ پایان دوره اعطاء خواهد شد.

مراکزی که تمایل به برگزاری دوره‌ها و سمینارهایی با مفاهیم نانو برای
دانش‌آموزان دارند، می‌توانند با باشگاه دانش‌آموزی نانو (۶۶۶۵۵۴۳۴۸) تماس حاصل
نمایند.